Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dlaczego wbrew własnym przekonaniom zaplanował odbudowę Starego i Nowego Miasta? O czym miała świadczyć nowa architektura? Jak według miała wyglądać socrealistyczna „Warszawa przyszłości”?

Autor: Piotr Majewski

Dlaczego Zamek Królewski nie został zrekonstruowany od razu po wojnie? Jakie były plany jego odbudowy? Czy odtworzony Zamek jest tylko atrapą?

Autor: Piotr Majewski

Jak przebiegała „odwilż” 1956 r. w środowisku architektów, urbanistów i konserwatorów? Co budziło największe kontrowersje? Jak dzisiaj ocenia się dorobek Biura Odbudowy Stolicy?

Autor: Piotr Majewski

Jak według Le Corbusiera miało wyglądać nowoczesne miasto? Kto spośród polskich twórców inspirował się koncepcjami „architekta jutra”? Gdzie w Warszawie można znaleźć przykłady powojennego modernizmu?

Autor: Piotr Majewski

Kiedy zakończyła się odbudowa Warszawy? Czy zrekonstruowane budynki to architektoniczne wydmuszki? Jak modernizować miasto, zachowując jego historyczną tożsamość?

Autor: Piotr Majewski, Krzysztof Mordyński, Andrzej Skalimowski, Tomasz Markiewicz

Niemiecka „Kulturpolitik” (1939-1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski (archiwa, biblioteki, muzea, przestrzeń historyczna) – spotkanie z cyklu Polskie miasta wobec totalitaryzmów

Autor: Piotr Majewski, Maria Romanowska-Zadrożna

Polskie Państwo Podziemne a zagrożenia egzystencjalne czasu II wojny światowej (instytucje kultury, uniwersytety, „prace przyszłościowe”)

Powojenne wybory – środowiska kulturalne wobec komunizmu (1945–1956)

Zamek Królewski w Warszawie
Artykuł

Zamek Królewski w Warszawie

Autor: Piotr Majewski
Nieprzypadkowo Zamek Królewski w Warszawie nazwany został przez współtwórcę koncepcji jego odbudowy i pierwszego dyrektora Aleksandra Gieysztora „dziełem sztuk scalonych”.