Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Chełmszczyzna – „rosyjski Ulster”
Artykuł

Chełmszczyzna – „rosyjski Ulster”

Autor: Mariusz Bechta
Po rewolucji z 1905 r. w Rosji porzucono ideę rusyfikacji samego Królestwa (okrojonego do ścisłych granic etnicznych) na rzecz przyłączenia do Cesarstwa tzw. Chełmszczyzny. Wyodrębnienie z guberni siedleckiej i lubelskiej powiatów nadbużańskich stało się ważnym celem poczynań polityków rosyjskich.
Chrystus wśród strzelców alpejskich
Artykuł

Chrystus wśród strzelców alpejskich

Autor: Mariusz Bechta
Poruszające w formie i treści zapiski frontowe Błogosławionego, ks. Carlo Gnocchi – kapelana włoskich strzelców alpejskich uczestniczących w „krucjacie przeciwko bolszewizmowi” w czasie II wojny światowej wydane w kraju to świadectwo niezwykłej rangi.

Huta Pieniacka: niemiecko-ukraińskie ludobójstwo na Polakach (i...)

Autor: Dariusz Iwaneczko, Mariusz Bechta

Jak funkcjonowała prasa organizacji poakowskich na Białostocczyźnie? Jak wyglądał kolportaż prasy podziemnej na terenie Obszaru Zachodniego WiN oraz w Bydgoszczy? Kto odpowiadał za działalność propagandową DSZ-WiN na terenie Inspektoratu Radzyńskiego?

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Alicja Paczoska-Hauke, Dariusz Magier, Mariusz Bechta

Lubelszczyzna - Stolicy. Teren wobec Powstania Warszawskiego

Autor: Mariusz Bechta
Przed przełomem. Strajki szkolne na Podlasiu (1902-1905)
Artykuł

Przed przełomem. Strajki szkolne na Podlasiu (1902-1905)

Autor: Mariusz Bechta
Pierwszych organizacyjnych form działalności polskiego ruchu narodowego na terenie Podlasia, a ściślej na obszarze guberni siedleckiej, badacze problemu doszukują się w latach 80. XIX wieku.