Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Polish-Jewish Studies” (czasopismo naukowe IPN) - Polacy i Żydzi w II RP i podczas niemieckiej okupacji (debata)

Autor: Mateusz Szpytma, Alicja Gontarek, Grzegorz Berendt, Tomasz Domański, Rafał Dudkiewicz

IPN na Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (2021)

Autor: Jarosław Szarek, Mateusz Szpytma, Jacek Papis, Mateusz Matyszkowicz

Polish-Jewish Studies: the latest periodical of Institute of National Remembrance

Autor: Mateusz Szpytma, Grzegorz Berendt, Tomasz Domański

Zielona „Solidarność”: nowa opozycja na wsi czy nawiązanie do PSL?

Autor: Mateusz Szpytma, Tomasz Kozłowski, Dariusz Iwaneczko, Filip Musiał

„Polish-Jewish Studies” – najnowszy periodyk IPN (konferencja prasowa)

Autor: Mateusz Szpytma, Grzegorz Berendt, Tomasz Domański

Wokół I tomu publikacji "Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej"

Bezużyteczne życie
Artykuł

Bezużyteczne życie

Autor: Mateusz Szpytma
Rządy Adolfa Hitlera w Niemczech i jego polityka w latach 1939-1945 to nie tylko ofiary działań zbrojnych, więzień, obozów koncentracyjnych, pacyfikacji. Jednymi z pierwszych ofiar nazizmu byli psychicznie chorzy.

Rolnicza „Solidarność” (odc. 57)

Autor: Cezary Gmyz, Mateusz Szpytma

Prezentacja książki: „Listy amerykańskie 1953–1983 Stefana Korbońskiego”

Autor: Roman Rybicki, Bartosz Nowożycki, Wojciech Roszkowski, Mateusz Szpytma, Tomasz Łabuszewski
Akcja „Reinhardt” na prowincji. Przykład Markowej
Artykuł

Akcja „Reinhardt” na prowincji. Przykład Markowej

Autor: Mateusz Szpytma
Holocaust nie był przejawem spontanicznych działań takich czy innych grup narodowościowych. Był efektem działalności państwa – Rzeszy Niemieckiej – które podjęło ludobójcze decyzje i użyło całej swojej potęgi, aby wymordować naród żydowski.
Jan Antoł – gazda z pięćdziesiątego województwa
Artykuł

Jan Antoł – gazda z pięćdziesiątego województwa

Autor: Mateusz Szpytma
Jak to się stało, że Jan Antoł – związany ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, organizacją satelicką wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – został regionalnym i ogólnopolskim liderem niezależnych solidarnościowych związków rolniczych?
Wincenty Witos i Stanisław Mierzwa. Ludowcy w służbie Rzeczypospolitej
Artykuł

Wincenty Witos i Stanisław Mierzwa. Ludowcy w służbie Rzeczypospolitej

Autor: Mateusz Szpytma
Małopolska od końca XIX wieku była bastionem ruchu ludowego. Partie ludowe cieszyły się tu dużym zaufaniem nie tylko wśród chłopów. Najwybitniejszymi ich działaczami byli Wincenty Witos i Stanisław Mierzwa. Obaj, działając w niekorzystnych dla nich czasach, nie mogli wprowadzić swych idei w życie.
Mateusz Szpytma

Mateusz Szpytma

Autor: Mateusz Szpytma
Urodzony w 1975 r., historyk, dr, zastępca prezesa IPN, autor książek: Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografi i Józefa Ulmy (2007, 2015); The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa (2009); ZSL w województwie krakowskim (1949–1956) . Geneza – ludzie – działalność (2013) i in.
Porwanie ludobójcy
Artykuł

Porwanie ludobójcy

Autor: Mateusz Szpytma
11 maja 1960 r. Mosad porwał w Argentynie Adolfa Eichmanna. Jego proces w Izraelu odegrał niezwykle ważną rolę w demaskowaniu innych Niemców zaangażowanych w Zagładę Żydów oraz w zbrodnie na Polakach.
Sprawiedliwi wzorem człowieczeństwa
Wywiad

Sprawiedliwi wzorem człowieczeństwa

Autor: Mateusz Szpytma, Maciej Foks
Z dr. Mateuszem Szpytmą, zastępcą Prezesa IPN, pomysłodawcą i pierwszym szefem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, a także honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rozmawia Maciej Foks.

Ofiara życia Rodziny Ulmów za ratowanie Żydów - zbrodnia w Markowej (odc. 4)

Autor: Mateusz Szpytma, Łukasz Kamiński