Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

#Powracamyposwoich Łukasza Cieplińskiego jeszcze szukamy... (odc. 27 cyklu)

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego terenowych ogniw od kilkunastu lat jest przedmiotem szczególnego zainteresowania osób zajmujących się historią najnowszą Polski. Poszukują oni odpowiedzi na pytania o początki aparatu bezpieczeństwa, stopień jego zależności od sowieckich służb specjalnych, kadry, metody oraz skutki działań. Jednym ze źródeł tego zainteresowania jest specyfika instytucji, która, jak żadna inna w minionym półwieczu, odcisnęła swe piętno na życiu milionów obywateli. Nie bez znaczenia jest także aura tajemnicy, otaczająca sposób funkcjonowania resortu.
Badania IPN na terenie praskiego więzienia „Toledo” w Warszawie
Artykuł

Badania IPN na terenie praskiego więzienia „Toledo” w Warszawie

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Budynek „Toledo” – jedno z najważniejszych miejsc na mapie „czerwonego terroru” – został rozebrany w latach siedemdziesiątych XX w., a dziś jedyne ślady po nim to niewielki fragment zachowanego muru więziennego oraz pomnik poświęcony ofiarom więzionym tam w początkowym okresie komunizmu. W 2020 r. na terenie „Toledo” odkryliśmy szczątki pomordowanych Bohaterów.

Ekshumacje. Kto już ma swój grób, a kto jeszcze czeka…

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Krzysztof Szwagrzyk

Krzysztof Szwagrzyk

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Urodzony w 1964 r., historyk, dr hab., zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji, szef zespołu poszukiwań tajnych miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego; profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Autor książek: Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956 (2005); (red. naukowa) Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956 (2005); (z J. Kaweckim, P. Konczewskim, M. Trzcińskim) Archeologia sądowa w teorii i praktyce (2013); Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956) (2013) i in.
Ostatni Rycerze Rzeczypospolitej
Wywiad

Ostatni Rycerze Rzeczypospolitej

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Rafał Leśkiewicz
O fenomenie Żołnierzy Wyklętych i ich obecności we współczesnym życiu społecznym, z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawia dr Rafał Leśkiewicz, redaktor naczelny portalu przystanekhistoria.pl
Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę… Badania i prace ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
Artykuł

Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę… Badania i prace ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Poszukiwanie i godne uhonorowanie osób, które oddały życie w walce o niepodległość kraju i wolność jego obywateli, stanowi obowiązek każdego państwa dbającego o swoją historię, zachowanie narodowej tradycji i kształtowanie postaw patriotycznych.
Powązkowska „Łączka”
Artykuł

Powązkowska „Łączka”

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Od lata 1944 r. komuniści rozpoczęli proces sukcesywnego przejmowania władzy w Polsce. W ciągu kilku lat, wspierani przez Związek Sowiecki, doprowadzili do likwidacji zbrojnego i politycznego oporu, opanowali wszystkie struktury państwa, nadając mu totalitarny charakter. Po latach odnajdujemy szczątki ofiar komunistycznego terroru.

Ravensbrück – pamięć o ofiarach niemieckiej zbrodni. Jak wyglądało życie codzienne w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet? Jaki obraz wyłania się z relacji więźniów oraz ze źródeł?

Autor: Zbigniew Stanuch, Krzysztof Szwagrzyk, Hanna Nowakowska, Robert Ogrodnik
Sędzia, który zabił braci Marchelów
Artykuł

Sędzia, który zabił braci Marchelów

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Spośród wielu przewidzianych prawem środków represji najczęściej sięgał po rozwiązania ostateczne. Swą ponurą sławę zyskał, orzekając ponad dwieście, w większości wykonanych wyroków śmierci. Tylko na Białostocczyźnie jego decyzje stały się podstawą rozstrzelania lub powieszenia co najmniej 174 osób.
Tradycja ryngrafu w polskiej historii

Tradycja ryngrafu w polskiej historii

Autor: Mateusz Marek, Tomasz Sikorski, Krzysztof Szwagrzyk
Na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze 45 N w latach 2015 i 2017 podczas prac poszukiwawczych IPN odnaleziono szczątki 25 ofiar komunistycznego terroru. Przy jednym ze szkieletów znajdował się ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na tle orła z wyrytym na rewersie napisem: Bohdan Stanisław Olszewski Żyrardów […] Szkolna 12, eviva N.S.Z. sic transit gloria mundi [łac.: tak przemija chwała świata].

Wrocławskie Osobowice - walka o prawdę o komunistycznych zbrodniach

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Paweł Rozdżestwieński

Żołnierze Wyklęci (odc. 35)

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Kazimierz Krajewski