Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Biali Banici” z Wrześni kontra Gieorgij Malenkow
Artykuł

„Biali Banici” z Wrześni kontra Gieorgij Malenkow

Autor: Witold Wasilewski
Kilka niezbyt czytelnych ulotek, zachowanych w formie mikrofilmu, stanowi jeden z nielicznych śladów działalności „Białych Banitów”, konspiracyjnej organizacji młodzieżowej. Antykomunistyczne druki pojawiły się rok po śmierci Stalina, w okresie szczególnym dla systemu komunistycznego, i stanowią rzadkie świadectwo czasów.

„Realpolitik” czy droga donikąd? Dyskusja w 80. rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski

Autor: Paweł Libera, Rafał Habielski, Sławomir Kalbarczyk, Witold Wasilewski

„Z filmoteki bezpieki" odc. 40 - Dolinka Katyńska

Autor: Cezary Gmyz, Witold Wasilewski

My sdiełali bolszuju oszibku. Międzynarodowa konferencja o Zbrodni Katyńskiej (sesja I)

Autor: Andrij Amons, Wadim Zołotariow, Sławomir Kalbarczyk, Paweł Libera, Witold Wasilewski
Generał i zbrodniarz. Spotkanie Władysława Andersa z Józefem Stalinem
Artykuł

Generał i zbrodniarz. Spotkanie Władysława Andersa z Józefem Stalinem

Autor: Witold Wasilewski
18 marca 1942 r. odbyło się spotkanie Stalina z generałem Władysławem Andersem. Potrzeba jego organizacji wynikała z sowieckiej zapowiedzi zmniejszenia ilości racji żywnościowych, które otrzymywały polskie oddziały. Decyzja taka byłaby katastrofalna w skutkach – zarówno dla tworzącej się polskiej armii, jak i towarzyszących jej cywilów.

Jakie znaczenie dla polskiej historii miał mord w Katyniu? Czy nadal trwa „kłamstwo katyńskie”? Czy zbrodnia w Katyniu była ludobójstwem?

Autor: Witold Wasilewski, Artur Ochał, Sebastian Ligarski
Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952, tom 1 i 2

Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952, tom 1 i 2

Autor: Witold Wasilewski, Wacław Jan Popowski
Wiosną 1940 r. NKWD ZSRS, na mocy decyzji Biura Politycznego WKP(b), wymordowało w Katyniu i innych miejscach ZSRS blisko 22 tysiące obywateli Rzeczypospolitej, w tym oficerów Wojska Polskiego. W 1951 r. Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych powołała do życia Specjalną Komisję Śledczą do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim, od nazwiska przewodniczącego określaną jako komisja Maddena.

Niemcy, nim zaczną planowo mordować ludzi, robią konferencje urzędników. Kraków, 1940

Autor: Witold Wasilewski

Niemcy. Mordowali Polaków cały czas, bez końca. 1940, te dni, Palmiry, i znów setki Polaków, i znów niemieckie ludobójstwo

Autor: Witold Wasilewski
Odkrycie zbrodni w Lesie Katyńskim
Artykuł

Odkrycie zbrodni w Lesie Katyńskim

Autor: Witold Wasilewski
Doniesienia z początku 1943 r. uruchomiły ciąg zdarzeń, który doprowadził do ujawnienia sowieckiej zbrodni. Jednak same zeznania świadków, którzy nie widzieli momentu jej popełnienia, nie mogły jednak stanowić niepodważalnego dowodu. Trudno też było na ich podstawie ustalić skalę zbrodni. Niezbędne okazało się odnalezienie i przebadanie koronnego dowodu każdego morderstwa – zwłok ofiar.
Profil ofiar zbrodni katyńskiej
Artykuł

Profil ofiar zbrodni katyńskiej

Autor: Witold Wasilewski
Zostali zamordowani, ponieważ w mundurach Wojska Polskiego bronili swej Ojczyzny – Polski. Spoczywają we wspólnych grobach.

W ramach Zbrodni Katyńskiej zamordowano kwiat polskiego narodu. Nie tylko oficerów zawodowych, ale przede wszystkim rezerwistów: inteligencję, lekarzy, prawników, czy wybitnych naukowców

Autor: Ewa Kowalska, Witold Wasilewski, Krzysztof Łagojda, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Dmitrowicz

Witold Wasilewski

Urodzony w 1972 r., historyk, dr, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN. Autor książek: Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku (2002); Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku (2005); Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940–2014 (2014); (wstęp, wybór, oprac.) Mord w lesie katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952 (t. 1, 2017, t. 2, 2018, t. 3, 2020) i in.
Zachód a Katyń
Artykuł

Zachód a Katyń

Autor: Witold Wasilewski
Stosunek Zachodu do Zbrodni Katyńskiej od początku był moralnie dwuznaczny, a postawa polityczna rządów USA i państw zachodnioeuropejskich zmieniała się zależnie od ich ideowego nastawienia i sytuacji międzynarodowej.

Zbrodnia Katyńska (odc. 41)

Autor: Grzegorz Wołk, Witold Wasilewski