Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Chcemy Polski wolnej i niepodległej…”. Symbolika niezależnych demonstracji w PRL
Artykuł

„Chcemy Polski wolnej i niepodległej…”. Symbolika niezależnych demonstracji w PRL

Autor: Piotr Byszewski, Aneta Nisiobęcka
Demonstracje uliczne były jednym z bardziej widocznych przejawów oporu Polaków przeciw rządom komunistycznym w całym okresie PRL. Dochodziło do nich podczas wybuchów społecznego niezadowolenia, wynikających z pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej w kraju.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 91 - Wizyta Charlesa de Gaulle’a

Autor: Aneta Nisiobęcka, Cezary Gmyz

Brygada Świętokrzyska (odc. 46)

Autor: Aneta Nisiobęcka, Kazimierz Krajewski

Państwo sezonowe czy bastion antybolszewizmu? (wizja Polski w wyobraźni politycznej brytyjskich elit rządzących, 1919–1920). Działalność Henri de Montforta na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski we Francji w latach 1919–1939

Autor: Aneta Nisiobęcka, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
Polsko-francuski sojusz wojskowy w latach 1919–1939
Artykuł

Polsko-francuski sojusz wojskowy w latach 1919–1939

Autor: Aneta Nisiobęcka
Sojusz wojskowy z Paryżem odgrywał strategiczną rolę w polityce zagranicznej II RP. Po I wojnie światowej zwycięska Francja, pogromca dwóch zaborców Polski, znalazła się w gronie najważniejszych architektów Europy. W zarysowującym się nowym układzie politycznym Warszawa liczyła na wspólne interesy z zachodnim sojusznikiem, głównie w kontekście sprawy Niemiec i ich rozbrojenia.
Polsko-francuskie porozumienie sojusznicze z 1921 r.
Artykuł

Polsko-francuskie porozumienie sojusznicze z 1921 r.

Autor: Aneta Nisiobęcka
19 lutego 1921 r. w Paryżu podpisana została polsko-francuska umowa sojusznicza, której sygnatariuszami zostali ministrowie spraw zagranicznych Eustachy Sapieha i Aristide Briand.

Wizyta Charlesa de Gaulle'a w Polsce (odc. 52)

Autor: Łukasz Baranowicz, Aneta Nisiobęcka