Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Nie będę już grał w Berlinie”
Artykuł

„Nie będę już grał w Berlinie”

Autor: Tadeusz Krawczak, Mariusz Olczak
Jedną z głównych postaci, dzięki którym możemy celebrować narodziny II Rzeczypospolitej, był Ignacy Jan Paderewski, wielki Polak i obywatel świata. Jego droga z kresów dawnej Rzeczypospolitej na salony możnych tego świata była długa, ale bardzo interesująca.

Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956

Autor: Filip Musiał, Mariusz Olczak, Ewa Rzeczkowska, Maria Nowicka-Marusczyk, Rafał Łatka

Harcerze Szarych Szeregów, najliczniejszej harcerskiej organizacji konspiracyjnej podczas II wojny, wsławili się bohaterską walką w obronie Ojczyzny. Jakie były ich powojenne losy? Reportaż z wernisażu wystawy

Autor: Michał Masłowski, Mariusz Olczak, Stanisław Szymanik, Adam Hlebowicz

Jubileusz Prof. Wiesława Jana Wysockiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Maiestati Rei Publicae Poloniae reddere proprium decus / Majestatowi Rzeczypospolitej Polskiej przywrócić własną chwałę”

Mistrz tonów i gorący patriota polski
Artykuł

Mistrz tonów i gorący patriota polski

Autor: Tadeusz Krawczak, Mariusz Olczak
Choć większą część swego życia spędził z dala od stron, to sprawie polskiej służył do końca swoich dni. Dwa lata przed śmiercią sędziwy i schorowany Paderewski przewodniczył tworzonej od grudnia 1939 r. Radzie Narodowej i pełnił funkcję ambasadora sprawy polskiej na kontynencie amerykańskim.

Prawdziwa historia dokumentów Armii Krajowej

Autor: Rafał Dudkiewicz, Mariusz Olczak