Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Ukadrowienie agentury SB i WSW – studium przypadków”

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Janusz Molka, Bogdan Rymanowski

„Z filmoteki bezpieki” odc. 3 - „Beatrice”

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

„Z filmoteki bezpieki” odc. 5 - „Poznałem go w Los Angeles”

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

„Z filmoteki bezpieki" odc. 36 - Katastrofa samolotu w Goleniowie

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

„Z filmoteki bezpieki" odc. 50 - „Hans”/Laser (filmy szkoleniowe SB)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 67 - Działalność CIA w PRL

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 87 - Proces Stanisława Dembowskiego

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc.14 - „Afery PRL"

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956. Tom I

Autor: Jarosław Szarek, Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Paweł Sztama, Grzegorz Wołk

50 biogramów szefów komunistycznych służb terroru 1944–1956. (O tomie II Leksykonu bezpieki...)

Autor: Rafał Dudkiewicz, Magdalena Dźwigał, Witold Bagieński

Afera Żelazo (odc. 51)

Autor: Grzegorz Wołk, Witold Bagieński

Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956

Autor: Rafał Kościański, Daniel Czerwiński, Witold Bagieński

Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych

Autor: Mirosław Sikora, Sławomir Cenckiewicz, Witold Bagieński, Władysław Bułhak

Co miał wspólnego filmowy „Czterdziestolatek” ze Służbą Bezpieczeństwa? Co to takiego trasa sprawdzeniowa albo martwa skrzynka? Czym różnił się pies adresowy od psa terenowego? [o pionie obserwacji czyli Biurze „B” MSW PRL i wydziałach B” w województwach, w tym o metodach obserwacji wykonywanej na rzecz pionów operacyjnych SB, a także o tym jak obserwowano w WSW]

Autor: Janusz Ślęzak, Monika Komaniecka-Łyp, Witold Bagieński

Czym zajmował się Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Jak wyglądała współpraca z innymi pionami komunistycznej bezpieki? W jaki sposób planowano przejąć kontrolę nad organizacjami podziemia solidarnościowego w kraju i za granicą?

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński

Czym zajmował się Departament I MSW PRL? Czy był, jak twierdzą byli funkcjonariusze, sprawny i apolityczny? Czy w ogóle był instytucją polską, czy tylko elementem wywiadu Układu Warszawskiego? Kto przejął jego obowiązki? Jaką rolę odegrał w tym procesie były szef UOP?

Autor: Piotr Nisztor, Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński

Dlaczego ludzie szpiegują?

Autor: Witold Bagieński, Bolesław Piasecki, Rafał Dudkiewicz

FOZZ, Zalew i Żelazo, czyli afery PRL-u

Autor: Witold Bagieński, Piotr Gontarczyk, Paweł Skubisz

Gdzie się ukrywa Rudolf Skowroński? Sylwetka poszukiwanego listem gończym biznesmena i agenta wywiadu

Autor: Witold Bagieński, Witold Gadowski, Piotr Woyciechowski

Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL 1953–1990

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński, Władysław Bułhak

Jak powstał Zarząd Wywiadu UOP?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Grzegorz Małecki, Witold Bagieński

Jak szkolono przyszłych pracowników wywiadu PRL? Czym była obserwacja, kontrobserwacja, trasy sprawdzeniowe, skrytki? Poznaj historię Biura „B” MSW PRL, odpowiedzialnego w SB za inwigilację m.in. przeciwników systemu komunistycznego, szpiegów i dyplomatów

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński

Jak wyglądała walka aparatu represji PRL ze środowiskami antykomunistycznymi w latach osiemdziesiątych XX w.? Jak funkcjonowało Biuro Studiów SB MSW? Czy wszystkie akta tego Biura bezpieki zostały zniszczone?

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński

Jaki był pierwszy adres siedziby wywiadu Polski pojałtańskiej? Kim byli ludzie, którzy faktycznie go tworzyli? Jaki był udział sowiecki w budowaniu pierwotnych struktur wywiadu w kraju po 1945 r.?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński

Jakie były kulisy rozmów oficerów CIA z przedstawicielami Departamentu I MSW PRL? Kto był „oferentem”? Jak uwiarygodnili się wobec Amerykanów oficerowie wywiadu PRL? Jaką wiedzę o ludziach i strukturach wywiadu PRL mieli Rosjanie? Jak „transformowały” służby wojskowe?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński

Kim byli ludzie, którzy tworzyli komunistyczny aparat represji? Jak przebiegały ich kariery? Jak potoczyły się ich losy po zakończeniu „pracy” w „resorcie”?

Autor: Mirosław Szumiło, Rafał Kościański, Radosław Kurek, Paweł Niziołek, Magdalena Dźwigał, Witold Bagieński

Kim Pan jest Panie Severski?

Autor: Witold Bagieński, Daniel Wicenty, Piotr Woyciechowski

Kto kontrwywiadowczo chronił władzę komunistów nad Polską? Jaka była skala operacji obcych wywiadów na ziemiach polskich w pierwszych latach po II wojnie? Czym była szpiegomania? Jakie trudności napotyka historyk badający te kwestie? Czym charakteryzują się źródła do tematu i czy są łatwo dostępne?

Autor: Patryk Pleskot, Robert Spałek, Witold Bagieński, Tomasz Krok

Kto wymyślił szkołę w Starych Kiejkutach? Jaki był program szkoleń przyszłych funkcjonariuszy wywiadu? Kto uczył szpiegowskiego rzemiosła? Kim byli najsłynniejsi absolwenci tej szkoły?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński

Ludowe Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko (nie)Polskie – geneza, tradycje i tożsamość armii PRL. Tajne służby Polski pojałtańskiej jako element realizacji interesów ZSRS i system ich zależności wobec Moskwy. Geneza komunistycznej bezpieki – Kujbyszewiacy

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Witold Bagieński, Maciej Korkuć, Filip Musiał

Ludzie bezpieki. Kto budował zręby aparatu bezpieczeństwa po 1945 roku

Autor: Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Rafał Dudkiewicz

Małżeństwo Jolanta i Andrzej Gontarczykowie vel Lange - komunistyczni szpiedzy lat 80. XX wieku - studium przypadku

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński, Łukasz Wolak, Jarosław Jakimczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL jako instytucja przykrycia dla komunistycznych służb specjalnych - konsekwencje tego stanu rzeczy dla prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej III RP w latach 1990-2019

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz, Piotr Woyciechowski

Niepodległościowe siatki wywiadowcze po II wojnie światowej

Autor: Witold Gadowski, Tomasz Łabuszewski, Witold Bagieński
Nowy porządek. Umowa o współpracy pomiędzy Departamentem I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a CIA
Artykuł

Nowy porządek. Umowa o współpracy pomiędzy Departamentem I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a CIA

Autor: Witold Bagieński
Po wyborach w czerwcu 1989 r. i utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego założenia polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju uległy zmianie. Po rozluźnieniu więzi ze Związkiem Sowieckim rozpoczęły się kontakty z wywiadem Stanów Zjednoczonych.

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 6 konferencji naukowej)

Autor: Tomasz Leszkowicz, Paweł Piotrowski, Witold Bagieński

Operacja „Ośrodek”, czyli o genezie afery Bergu. „Wallenrod”? (praca ofensywna WSW i rozpracowanie wywiadu RFN na przykładzie Sojki i Tychoty). Działalność Henryka Uznańskiego w świetle akt sprawy agenturalnego sprawdzenia „Gejza”. Władysław Śliwiński – wymyślony konspirator?

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Marek Barton, Grzegorz Sojda

Opricznicy PRL: Służba Bezpieczeństwa (1975-1990). Wiedzieć co planują Amerykanie. Think tank sowieckich namiestników oraz...

Autor: Filip Musiał, Patryk Pleskot, Witold Bagieński, Mirosław Sikora
Prawa ręka Kiszczaka
Artykuł

Prawa ręka Kiszczaka

Autor: Witold Bagieński
Generał Milicji Obywatelskiej Władysław Pożoga był w latach osiemdziesiątych XX w. zastępcą ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka i jednym z najważniejszych ludzi Służby Bezpieczeństwa.
Pretorianie systemu zła. Leksykon ludzi bezpieki
Wywiad

Pretorianie systemu zła. Leksykon ludzi bezpieki

Autor: Witold Bagieński, Rafał Leśkiewicz, Magdalena Dźwigał
O pracach nad pierwszym w polskiej historiografii Leksykonie prezentującym sylwetki funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa, z redaktorami pierwszego tomu Magdaleną Dźwigał i dr. Witoldem Bagieńskim, rozmawia redaktor naczelny portalu przystanekhistoria.pl, dr Rafał Leśkiewicz.

Sprawa krypt "Żelazo" (odc. 3)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

Symbioza partii komunistycznej i „bezpieki” – podział ról i bilans zysków. Dyskusja w ramach konferencji naukowej „Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL”

Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu w Polsce Ludowej cz. 1 (odc. 52)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu w Polsce Ludowej cz. 2 (odc. 53)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński
Szpieg u kanclerza. Sprawa Güntera Guillaume’a
Artykuł

Szpieg u kanclerza. Sprawa Güntera Guillaume’a

Autor: Witold Bagieński
6 maja 1974 r. kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt zrezygnował ze stanowiska. Bezpośrednim powodem podania się przez niego do dymisji było aresztowanie, kilkanaście dni wcześniej, jego osobistego sekretarza.
Wasilij Dożdalew. Piechur zimnej wojny
Artykuł

Wasilij Dożdalew. Piechur zimnej wojny

Autor: Witold Bagieński
Trwające przez kilka dekad starcie bloku wschodniego i wolnego świata ostatecznie nigdy nie zamieniło się w bezpośrednią, pełnoskalową konfrontację zbrojną, a szczególna rola przypadła w tym konflikcie oficerom wywiadu. Do nich właśnie należał Wasilij Dożdalew, w długiej karierze między innymi rezydent wywiadu sowieckiego w Londynie i szef przedstawicielstwa KGB przy MSW PRL.
Witold Bagieński

Witold Bagieński

Autor: Witold Bagieński
Urodzony w 1980 r., historyk, dr, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Autor rozprawy doktorskiej Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961. Współautor książek: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa (2010); (z P. Gontarczykiem), Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR (2013); (ze S. Cenckiewiczem i P. Woyciechowskim), Konfidenci (2015).

Wydawnictwo IPN przedstawia... (18) Początki „wojskówki”, SB Gierka, Kani i Jaruzelskiego przeciw pielgrzymkom na Jasną Górę oraz...

Autor: Jędrzej Lipski, Adam Nogaj, Witold Bagieński, Lech Gralak

Wydawnictwo IPN przedstawia... (19) Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu; leksykon ubecji; ks. Gurgacz

Autor: Jędrzej Lipski, Witold Bagieński, Krzysztof Dorosz, Wojciech Kujawa

Wywiad 1945-1956 cz. 1 (odc. 65)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Wywiad 1945-1956 cz. 2 (odc. 66)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Wywiad i kontrwywiad PRL a kraje zachodnie

Autor: Witold Bagieński, Bolesław Piasecki, Rafał Dudkiewicz

Wywiad PRL (odc. 42)

Autor: Rafał Leśkiewicz, Witold Bagieński
Wywiad PRL w Rzymie
Artykuł

Wywiad PRL w Rzymie

Autor: Witold Bagieński
Rezydentura Departamentu I MSW w Rzymie była uważana za jedno z czołowych przedstawicielstw wywiadu PRL za granicą. Głównym obiektem zainteresowania tej placówki była Stolica Apostolska. Zapotrzebowanie władz w Warszawie na informacje z Watykanu wyraźnie wzrosło w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.

Wywiad PRL wobec emigracji (odc. 26)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 1 (odc. 28)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 2 (odc. 29)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz