Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Ukadrowienie agentury SB i WSW – studium przypadków”

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Janusz Molka, Bogdan Rymanowski

„Z filmoteki bezpieki” odc. 3 - „Beatrice”

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

„Z filmoteki bezpieki” odc. 5 - „Poznałem go w Los Angeles”

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

„Z filmoteki bezpieki" odc. 36 - Katastrofa samolotu w Goleniowie

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

„Z filmoteki bezpieki" odc. 50 - „Hans”/Laser (filmy szkoleniowe SB)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 67 - Działalność CIA w PRL

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 87 - Proces Stanisława Dembowskiego

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc.14 - „Afery PRL"

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956. Tom I

Autor: Jarosław Szarek, Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Paweł Sztama, Grzegorz Wołk

50 biogramów szefów komunistycznych służb terroru 1944–1956. (O tomie II Leksykonu bezpieki...)

Autor: Rafał Dudkiewicz, Magdalena Dźwigał, Witold Bagieński

Afera Żelazo (odc. 51)

Autor: Grzegorz Wołk, Witold Bagieński

Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956

Autor: Rafał Kościański, Daniel Czerwiński, Witold Bagieński

Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych

Autor: Mirosław Sikora, Sławomir Cenckiewicz, Witold Bagieński, Władysław Bułhak

Czym zajmował się Departament I MSW PRL? Czy był, jak twierdzą byli funkcjonariusze, sprawny i apolityczny? Czy w ogóle był instytucją polską, czy tylko elementem wywiadu Układu Warszawskiego? Kto przejął jego obowiązki? Jaką rolę odegrał w tym procesie były szef UOP?

Autor: Piotr Nisztor, Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński

Dlaczego ludzie szpiegują?

Autor: Witold Bagieński, Bolesław Piasecki, Rafał Dudkiewicz

FOZZ, Zalew i Żelazo, czyli afery PRL-u

Autor: Witold Bagieński, Piotr Gontarczyk, Paweł Skubisz

Gdzie się ukrywa Rudolf Skowroński? Sylwetka poszukiwanego listem gończym biznesmena i agenta wywiadu

Autor: Witold Bagieński, Witold Gadowski, Piotr Woyciechowski

Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL 1953–1990

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński, Władysław Bułhak

Jak powstał Zarząd Wywiadu UOP?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Grzegorz Małecki, Witold Bagieński

Jak szkolono przyszłych pracowników wywiadu PRL? Czym była obserwacja, kontrobserwacja, trasy sprawdzeniowe, skrytki? Poznaj historię Biura „B” MSW PRL, odpowiedzialnego w SB za inwigilację m.in. przeciwników systemu komunistycznego, szpiegów i dyplomatów

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński

Jaki był pierwszy adres siedziby wywiadu Polski pojałtańskiej? Kim byli ludzie, którzy faktycznie go tworzyli? Jaki był udział sowiecki w budowaniu pierwotnych struktur wywiadu w kraju po 1945 r.?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Witold Bagieński

Kim byli ludzie, którzy tworzyli komunistyczny aparat represji? Jak przebiegały ich kariery? Jak potoczyły się ich losy po zakończeniu „pracy” w „resorcie”?

Autor: Mirosław Szumiło, Rafał Kościański, Radosław Kurek, Paweł Niziołek, Magdalena Dźwigał, Witold Bagieński

Kim Pan jest Panie Severski?

Autor: Witold Bagieński, Daniel Wicenty, Piotr Woyciechowski

Kto kontrwywiadowczo chronił władzę komunistów nad Polską? Jaka była skala operacji obcych wywiadów na ziemiach polskich w pierwszych latach po II wojnie? Czym była szpiegomania? Jakie trudności napotyka historyk badający te kwestie? Czym charakteryzują się źródła do tematu i czy są łatwo dostępne?

Autor: Patryk Pleskot, Robert Spałek, Witold Bagieński, Tomasz Krok

Ludowe Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko (nie)Polskie – geneza, tradycje i tożsamość armii PRL. Tajne służby Polski pojałtańskiej jako element realizacji interesów ZSRS i system ich zależności wobec Moskwy. Geneza komunistycznej bezpieki – Kujbyszewiacy

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Witold Bagieński, Maciej Korkuć, Filip Musiał

Ludzie bezpieki. Kto budował zręby aparatu bezpieczeństwa po 1945 roku

Autor: Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Rafał Dudkiewicz

Małżeństwo Jolanta i Andrzej Gontarczykowie vel Lange - komunistyczni szpiedzy lat 80. XX wieku - studium przypadku

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński, Łukasz Wolak, Jarosław Jakimczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL jako instytucja przykrycia dla komunistycznych służb specjalnych - konsekwencje tego stanu rzeczy dla prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej III RP w latach 1990-2019

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz, Piotr Woyciechowski

Niepodległościowe siatki wywiadowcze po II wojnie światowej

Autor: Witold Gadowski, Tomasz Łabuszewski, Witold Bagieński

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 6 konferencji naukowej)

Autor: Tomasz Leszkowicz, Paweł Piotrowski, Witold Bagieński

Operacja „Ośrodek”, czyli o genezie afery Bergu. „Wallenrod”? (praca ofensywna WSW i rozpracowanie wywiadu RFN na przykładzie Sojki i Tychoty). Działalność Henryka Uznańskiego w świetle akt sprawy agenturalnego sprawdzenia „Gejza”. Władysław Śliwiński – wymyślony konspirator?

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Marek Barton, Grzegorz Sojda

Opricznicy PRL: Służba Bezpieczeństwa (1975-1990). Wiedzieć co planują Amerykanie. Think tank sowieckich namiestników oraz...

Autor: Filip Musiał, Patryk Pleskot, Witold Bagieński, Mirosław Sikora
Pretorianie systemu zła. Leksykon ludzi bezpieki
Wywiad

Pretorianie systemu zła. Leksykon ludzi bezpieki

Autor: Witold Bagieński, Rafał Leśkiewicz, Magdalena Dźwigał
O pracach nad pierwszym w polskiej historiografii Leksykonie prezentującym sylwetki funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa, z redaktorami pierwszego tomu Magdaleną Dźwigał i dr. Witoldem Bagieńskim, rozmawia redaktor naczelny portalu przystanekhistoria.pl, dr Rafał Leśkiewicz.

Sprawa krypt "Żelazo" (odc. 3)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu w Polsce Ludowej cz. 1 (odc. 52)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu w Polsce Ludowej cz. 2 (odc. 53)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński
Witold Bagieński

Witold Bagieński

Autor: Witold Bagieński
Urodzony w 1980 r., historyk, dr, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Autor rozprawy doktorskiej Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961. Współautor książek: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa (2010); (z P. Gontarczykiem), Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR (2013); (ze S. Cenckiewiczem i P. Woyciechowskim), Konfidenci (2015).

Wydawnictwo IPN przedstawia... (18) Początki „wojskówki”, SB Gierka, Kani i Jaruzelskiego przeciw pielgrzymkom na Jasną Górę oraz...

Autor: Jędrzej Lipski, Adam Nogaj, Witold Bagieński, Lech Gralak

Wydawnictwo IPN przedstawia... (19) Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu; leksykon ubecji; ks. Gurgacz

Autor: Jędrzej Lipski, Witold Bagieński, Krzysztof Dorosz, Wojciech Kujawa

Wywiad 1945-1956 cz. 1 (odc. 65)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Wywiad 1945-1956 cz. 2 (odc. 66)

Autor: Cezary Gmyz, Witold Bagieński

Wywiad i kontrwywiad PRL a kraje zachodnie

Autor: Witold Bagieński, Bolesław Piasecki, Rafał Dudkiewicz

Wywiad PRL (odc. 42)

Autor: Rafał Leśkiewicz, Witold Bagieński
Wywiad PRL w Rzymie
Artykuł

Wywiad PRL w Rzymie

Autor: Witold Bagieński
Rezydentura Departamentu I MSW w Rzymie była uważana za jedno z czołowych przedstawicielstw wywiadu PRL za granicą. Głównym obiektem zainteresowania tej placówki była Stolica Apostolska. Zapotrzebowanie władz w Warszawie na informacje z Watykanu wyraźnie wzrosło w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.

Wywiad PRL wobec emigracji (odc. 26)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 1 (odc. 28)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 2 (odc. 29)

Autor: Witold Bagieński, Cezary Gmyz