Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarności Walczącej byli solą w oku reżimowej bezpieki. Z czasem stali się niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami.

Leon Wasilewski. Polityk i pisarz polityczny

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Komitet Obrony Robotników i opozycja przedsierpniowa w Wielkopolsce

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Lech Dymarski, Przemysław Zwiernik

Stan wojenny w Wielkopolsce w perspektywie świadków historii

Autor: Krzysztof Buszko, Edwin Klessa, Henryk Krzyżanowski, Michał Neumann, Antoni Pietkiewicz, Krzysztof Brzechczyn
„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Przemysław Zwiernik, Krzysztof Brzechczyn, Konrad Białecki
Stan wojenny był akcją przygotowywaną i przeprowadzoną przez MON i MSW od lata 1980 r. Celem było zlikwidowanie działalności niezależnych ruchów społecznych – w tym przede wszystkim związku NSZZ „Solidarność”. Pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania tworzono już w październiku 1980 r.

Jak przebiegało wprowadzanie stanu wojennego w województwach Wielkopolski? Jakie były wtedy formy oporu społecznego i działań opozycyjnych?

Autor: Przemysław Zwiernik, Grażyna Schlender, Konrad Białecki, Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Krzysztof Brzechczyn

Lekcja demokracji. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z perspektywy czterdziestolecia

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Dariusz Grala, Grzegorz Majchrzak, Wojciech Polak, Piotr Brzeziński

Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą 1976-1989. Myśl i słowo niezależne

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Jan Olaszek, Bogusław Bakuła, Jan Galant

Anarchiści w PRL

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Radosław Antonów, Grzegorz Piotrowski, Zbigniew Stybel

Czy „Solidarność” była produktem KGB, a władza zawsze kłamie, czyli o co chodziło Golicynowi i inne teorie spiskowe

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

Trudno wskazać jedną, główną i bezpośrednią przyczynę poznańskiego buntu. W literaturze przedmiotu podaje się jego dalsze i bliższe oraz pośrednie i bezpośrednie powody. Czynniki te są rozmaitej natury i przynależą do kulturowej, gospodarczej oraz politycznej sfery życia społecznego.
Koncepcje oporu społecznego w okresie stanu wojennego 1981-1983
Artykuł

Koncepcje oporu społecznego w okresie stanu wojennego 1981-1983

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Po wprowadzeniu stanu wojennego ocalali z aresztowań członkowie Komisji Krajowej zawiązali Krajowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność”. Wykonując uchwałę KK z 12 XII 1981 r. KKS wezwał do strajku generalnego, który zakończyłby się po uwolnieniu wszystkich aresztowanych i odwołaniu stanu wojennego.
Księgozbiór przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata
Artykuł

Księgozbiór przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata

Autor: Krzysztof Brzechczyn
We wrześniu 1946 r. komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił polskiego obywatelstwa generała Władysława Andersa, dowódcę wojsk polskich spod Monte Cassino oraz 76 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Antropologia przemocy

Autor: Zbigniew Bereszyński, Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Krzysztof Brzechczyn

W 10. rocznicę śmierci Restytuta Staniewicza

Autor: Tomasz Schramm, Aleksander Hall, Marek Jurek, Krzysztof Brzechczyn
Festiwalowe impresje
Wydarzenie kulturalne

Festiwalowe impresje

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Podczas IX Festiwalu Filmowego „Niepokorni Niezłomni Wyklęci. 1939-1989. Przywracamy Pamięć” w Gdyni odbyło się 29 pokazów konkursowych, 12 audycji radiowych, 19 pokazów specjalnych, 13 pokazów filmowych w konkursie „Młodzi dla Historii” oraz liczne panele dyskusyjne i imprezy towarzyszące.

Trudny powrót. O biografii i upamiętnieniu Kazimierza Sabbata, Prezydenta RP na uchodźstwie

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Sprzeciw wobec ugody przy „okrągłym stole”
Artykuł

Sprzeciw wobec ugody przy „okrągłym stole”

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Likwidacji komunizmu, całkowicie wolnych wyborów i uwłaszczenia społeczeństwa domagali się w 1989 r. opozycjoniści skupieni wokół Kornela Morawieckiego. Były to postulaty idące znacznie dalej, niż chciała grupa Lecha Wałęsy.