Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Bitwa jazłowiecka
Artykuł

Bitwa jazłowiecka

Autor: Paweł Naleźniak
W dziejach polskiego oręża niewiele jest równie błyskotliwych zwycięstw, jak to odniesione pod Jazłowcem, w boju trwającym z przerwami trzy dni i noce – od 11 do 13 lipca 1919 r.
Czym był koniec wojny dla Lwowa?
Artykuł

Czym był koniec wojny dla Lwowa?

Autor: Paweł Naleźniak
Kresowy Lwów w 1944 r. był – wraz z zachodnim Wołyniem i Wilnem – jednym z trzech miejsc, w których Armia Krajowa najsilniej zaakcentowała swój udział w walkach z Niemcami w ramach akcji „Burza”.
Obrona Lwowa w 1918 roku
Artykuł

Obrona Lwowa w 1918 roku

Autor: Paweł Naleźniak
Obrona Lwowa przed Ukraińcami w listopadzie 1918 r. jest jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski. Poświęcenie i męstwo bohaterskiej ludności Miasta, a zwłaszcza młodzieży, pozostaje do dziś niedoścignionym wzorem polskiego patriotyzmu.

Paweł Naleźniak

Autor: Paweł Naleźniak
Urodzony w 1971 r., historyk, dr, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie.
Problemy adaptacyjne. Początki życia Kresowian na Ziemiach Zachodnich i Północnych powojennej Polski
Artykuł

Problemy adaptacyjne. Początki życia Kresowian na Ziemiach Zachodnich i Północnych powojennej Polski

Autor: Paweł Naleźniak
Propagandowo nazwano je „repatriacją”, czyli „powrotem do ojczyzny”, a było to wygnanie, ekspatriacja i stanowiło ogromny wstrząs dla wielu Polaków, którzy na zawsze musieli opuścić rodzinną ziemię i przystosować się do życia w zupełnie nowych warunkach.

Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 r.

Autor: Paweł Naleźniak
Wojna o Małopolskę (Galicję) Wschodnią w 1920 roku
Artykuł

Wojna o Małopolskę (Galicję) Wschodnią w 1920 roku

Autor: Paweł Naleźniak
Przegrana 5 czerwca 1920 r. bitwa pod Samhorodkiem, Ozierną i Śnieżną przesądziła o niepowodzeniu tzw. operacji kijowskiej, której celem było stworzenie nad Dnieprem państwa ukraińskiego.
Wzgórza Wuleckie spłynęły krwią
Artykuł

Wzgórza Wuleckie spłynęły krwią

Autor: Paweł Naleźniak
Śmierć lwowskich profesorów, zamordowanych przez Niemców między 4 a 26 lipca 1941 r., była jednym z najboleśniejszych ciosów zadanych polskiej nauce w czasie II wojny światowej. Niestety, nieodosobnionym.