Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„80 lat temu na Wołyniu” – dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do tytułów Polska Press z 10 lipca 2023

„80 lat temu na Wołyniu” – dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do tytułów Polska Press z 10 lipca 2023

Autor: Karol Nawrocki, Ewa Siemaszko, Tomasz Bereza, Paweł Naleźniak, Maria Zima-Marjańska, Leon Popek
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli (11 lipca 1943 r.)

Jaki wpływ na losy mieszkańców Małopolski Wsch. i Wołynia miało zajęcie tych ziem przez Niemców po 22 czerwca 1941? Dlaczego Zbrodnia Wołyńska nosi miano ludobójstwa? Jak z perspektywy 80 lat historycy postrzegają tragedię na Wołyniu?

Autor: ks. Józef Marecki, Leon Popek, Tomasz Bereza, Ewa Siemaszko, Krzysztof Ziemiec
Leon Popek

Leon Popek

Autor: Leon Popek
Urodzony w 1958 r., historyk, dr, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie. Autor książek: (z Marią Dębowską) Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939–1945 (2010); Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo (2011, „Książka Historyczna Roku”).
Pamięć o Wołyniu i Małopolsce Wschodniej
Artykuł

Pamięć o Wołyniu i Małopolsce Wschodniej

Autor: Leon Popek
Mój ulubiony poeta pozostawił nam, kolejnym pokoleniom, pewnego rodzaju przesłanie. Jest to niemal prośba serdeczna i błagalna o zachowanie w pamięci drogich nam Ojcowizn. W tym miejscu rodzi się zasadnicze pytanie: w imię czego i dlaczego mamy zachować tę pamięć? W mojej ocenie, przy obecnych relacjach polsko-ukraińskich, jest to, niestety, pamięć coraz trudniejsza.

Wydawnictwo IPN przedstawia... (17) Lubelszczyzna w II RP, Wołyń we wspomnieniu, Kraśnik w obronie krzyża

Autor: Jędrzej Lipski, Justyna Dudek, Leon Popek, Marcin Dąbrowski
Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej
Artykuł

Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej

Autor: Leon Popek
Mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej byli od zawsze Polakami i katolikami. Według tradycji, na Wołyń zostali sprowadzeni z Mazowsza przez króla Władysława Jagiełłę. Rozmawiali po polsku gwarą mazurską i byli nazywani Mazurami.