Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Atak bolszewicki na Polskę

Autor: Rafał Dudkiewicz, Bogdan Musiał

Jak do kwestii reparacji dla Polski odnosiła się niemiecka nauka prawa w okresie zimnej wojny? Czy zachodnioniemiecki „cud gospodarczy” z lat 60. miał swoje źródła w rabunkowej eksploatacji okupowanych ziem podczas II wojny światowej?

Autor: Konrad Graczyk, Beata Komarnicka-Nowak, Bogdan Musiał, Krzysztof Rak, Rafał Dudkiewicz

Jaka była geneza i tworzenie niemieckiego prawa okupacyjnego penalizującego pomoc prześladowanym Żydom w Generalnym Gubernatorstwie? Jaki był niemiecki system kar za niesubordynację dla miejscowej ludności okupowanej Polski?

Autor: Bogdan Musiał, Grzegorz Berendt, Maciej Korkuć, Rafał Dudkiewicz

Jakie przepisy stosowały niemieckie sądy okupacyjne wobec Polaków i Żydów? Jak kształtowały się powojenne kariery niemieckich sędziów i prokuratorów pracujących w sądownictwie okupacyjnym? Czy podsądni skazani przez sądy niemieckie i ich bliscy mogą domagać się rehabilitacji i zadośćuczynienia?

Autor: Robert Janicki, Konrad Graczyk, Bogdan Musiał, Bogusław Czerwiński, Józef Koredczuk
Pakt o agresji między Hitlerem a Stalinem
Artykuł

Pakt o agresji między Hitlerem a Stalinem

Autor: Bogdan Musiał
24 sierpnia 1939 r. rządy sowiecki i niemiecki ogłosiły, że w nocy zawarły pakt o nieagresji. W rzeczywistości był to pakt o agresji. W tajnym protokole wytyczono granice przyszłego, czwartego rozbioru Polski i określono przynależność krajów wschodnioeuropejskich do stref wpływów obydwu państw.
Walizka Mengelego
Artykuł

Walizka Mengelego

Autor: Bogdan Musiał
Koszmar Holocaustu jest wciąż polem do nadużyć dla szarlatanów. Na światło dzienne wypływają podrobione źródła, dlatego nakazem badacza jest krytycyzm. Dowiodła tego sprawa „wspomnień” żydowskiego lekarza – przymusowego współpracownika Josefa Mengelego.

Znaczenie agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki dla rosyjskiej propagandy historycznej

Autor: Bogdan Musiał, Filip Musiał, Maciej Korkuć