Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kontrwywiad wojskowy PRL wobec wizyty Jana Pawła II w kraju w 1979 r.
Artykuł

Kontrwywiad wojskowy PRL wobec wizyty Jana Pawła II w kraju w 1979 r.

Autor: Bartosz Kapuściak
W związku z pierwszą wizytą Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w dniach 2 do 10 czerwca 1979 r. jedną z podstawowych kwestii na jaką zwracała uwagę Wojskowa Służba Wewnętrzna, czyli kontrwywiad wojskowy było zabezpieczenie wojska i jego składu osobowego.

Promocja książki Bartosza Kapuściaka "Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990)"

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Paweł Piotrowski, Bartosz Kapuściak

„Ukadrowienie agentury SB i WSW – studium przypadków”

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Janusz Molka, Bogdan Rymanowski
Bartosz Kapuściak

Bartosz Kapuściak

Urodzony w 1983 r., historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-KŚZpNP w Katowicach. Swoje pole badawcze koncentruje na wojskowym aparacie represji Polski Ludowej. Redaktor Kroniki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie autorstwa ks. Leopolda Wojaka, autor tomów źródeł Instrukcje o pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami oprowadzeniu dokumentacji i ewidencji (1957-1990), Kraków 2010 i Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), Katowice-Kraków 2018 (w druku) oraz artykułów o tej tematyce.