Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Ukadrowienie agentury SB i WSW – studium przypadków”

Autor: Piotr Woyciechowski, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Janusz Molka, Bogdan Rymanowski
Aleksander Kokoszyn – pierwszy szef Wojskowej Służby Wewnętrznej PRL
Artykuł

Aleksander Kokoszyn – pierwszy szef Wojskowej Służby Wewnętrznej PRL

Autor: Bartosz Kapuściak
Urodził się 18 grudnia 1904 r. w Rubieżewiczach na Nowogródczyźnie. Wkrótce jednak jego rodzice, Stefan Kazimierz i Maria z d. Zagrodzka, przenieśli się do Łodzi. Miał jedną siostrę, Annę, urodzoną w 1910 r. Od 1911 roku wychowywał się w sierocińcu, z którego cztery lata później (1915) uciekł.
Bartosz Kapuściak

Bartosz Kapuściak

Urodzony w 1983 r., historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-KŚZpNP w Katowicach. Swoje pole badawcze koncentruje na wojskowym aparacie represji Polski Ludowej. Redaktor Kroniki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie autorstwa ks. Leopolda Wojaka, autor tomów źródeł Instrukcje o pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami oprowadzeniu dokumentacji i ewidencji (1957-1990), Kraków 2010 i Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), Katowice-Kraków 2018 (w druku) oraz artykułów o tej tematyce.

Czym wsławił się gen. Antoni Longin Baranowski? Dlaczego płk Ignacy Bukowski związał się z komunistycznym wywiadem? Kim był w Chinach płk Florian Siwicki?

Autor: Daniel Koreś, Paweł Sztama, Bartosz Kapuściak

Historia sportu w peerelowskiej epoce to z jednej strony okres wspaniałych sukcesów: medali olimpijskich, medali mistrzostw świata czy Europy. Z drugiej zaś to czas agentury, podsłuchów oraz prowokacji

Autor: Bartosz Kapuściak, Grzegorz Majchrzak
Kariera wojskowa Czesława Kiszczaka
Artykuł

Kariera wojskowa Czesława Kiszczaka

Autor: Bartosz Kapuściak
Czesław Kiszczak urodził się 19 października 1925 r. w Roczynach, w powiecie wadowickim, w rodzinie Jana i Rozalii z d. Orkisz. W latach 1932–1939 uczęszczał w swoich rodzinnych stronach do szkoły podstawowej, a następnie do gimnazjum w Kętach.

Kołodziejczyk na szefa MON u Mazowieckiego, czyli Jaruzelski, Siwicki i Kiszczak kontrolują zamianę LWP na WP (głosy w dyskusji)

Autor: Bartosz Kapuściak
Kontrwywiad wojskowy PRL wobec wizyty Jana Pawła II w kraju w 1979 r.
Artykuł

Kontrwywiad wojskowy PRL wobec wizyty Jana Pawła II w kraju w 1979 r.

Autor: Bartosz Kapuściak
W związku z pierwszą wizytą Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w dniach 2 do 10 czerwca 1979 r. jedną z podstawowych kwestii na jaką zwracała uwagę Wojskowa Służba Wewnętrzna, czyli kontrwywiad wojskowy było zabezpieczenie wojska i jego składu osobowego.

Kontrwywiadowcze zabezpieczenie obiektów specjalnych w PRL (na przykładzie kopalni uranu). Wydział II (ds. szczególnej wagi) Departamentu Śledczego MBP wobec polskiego wywiadu emigracyjnego w latach 1945–1954

Autor: Robert Klementowski, Paweł Sztama, Bartosz Kapuściak

Operacja „Ośrodek”, czyli o genezie afery Bergu. „Wallenrod”? (praca ofensywna WSW i rozpracowanie wywiadu RFN na przykładzie Sojki i Tychoty). Działalność Henryka Uznańskiego w świetle akt sprawy agenturalnego sprawdzenia „Gejza”. Władysław Śliwiński – wymyślony konspirator?

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Marek Barton, Grzegorz Sojda

Promocja książki Bartosza Kapuściaka "Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990)"

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Paweł Piotrowski, Bartosz Kapuściak
Teodor Kufel – najdłużej urzędujący szef kontrwywiadu wojskowego PRL
Biogram / Biografia

Teodor Kufel – najdłużej urzędujący szef kontrwywiadu wojskowego PRL

Autor: Bartosz Kapuściak
Urodził się 6 marca 1920 r. w Bielsku z Antoniego i Stanisławy z d. Reszczyńskiej. Ojciec wyjechał wkrótce do Francji i już nie wrócił, stąd młody Teodor wychowywał się bez ojca. W 1935 r. ukończył w rodzinnej miejscowości 7 klas szkoły podstawowej, a następnie pracował sezonowo jako robotnik.
Ucieczka majora Ryszarda Obacza
Artykuł

Ucieczka majora Ryszarda Obacza

Autor: Bartosz Kapuściak
Ucieczka na Zachód stanowiła dla obywateli PRL jedną z niewielu szans na lepsze życie. Takie zdarzenia kompromitowały komunistyczne służby, ale nie stanowiły zjawiska zagrażającego komunistycznemu ustrojowi. Wyjątkiem były ucieczki ludzi zajmujących wysokie stanowiska i dysponujących dostępem do niejawnych informacji.