Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914 - 1918)" - debata belwederska

Autor: Marek Kornat, Włodzimierz Suleja, Jan Żaryn, Andrzej Chwalba, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Tomasz Schramm

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Andrzej Chwalba, Jan Żaryn, Paweł Skibiński, ks. Józef Wołczański

„Z filmoteki bezpieki" odc. 11. - „Prymas Stefan Wyszyński"

Autor: Cezary Gmyz, Jan Żaryn

„Z filmoteki bezpieki" odc. 64 - Pielgrzymki na Jasną Górę

Autor: Jan Żaryn, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki", odc. 65 - Obchody milenijne / odc. 66 - Pogrzeb Rudyka

Autor: Jan Żaryn, Cezary Gmyz

Białe Legiony

Autor: Jan Żaryn, Kazimierz Krajewski, Wojciech Jerzy Muszyński, Jędrzej Lipski
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

Autor: Jan Żaryn
Ks. Jerzy jako duszpasterz warszawskich hutników i pielęgniarek, a także medyków i młodych strażaków, ewangelizował ludzi dotkniętych niesprawiedliwością stanu wojennego.
Endecja – cenne dziedzictwo
Artykuł

Endecja – cenne dziedzictwo

Autor: Jan Żaryn
Dziedzictwo ruchu narodowego bywa dziś skazywane na niepamięć, choć powinno służyć kolejnym pokoleniom Polaków. Należy z niego czerpać wszystko to, co pozytywne – a jest tego bardzo dużo – odrzucając jednocześnie to, co z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się warte naśladowania.
II. János Pál (1920–2005)

II. János Pál (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
40. év telt el azóta, hogy 1978. október 16-án, a földünk szülötte, a ma már szentté avatott II. János Pál a Vatikánban pápa lett. Pápasága, amelyet a „Ne féljetek ...” szavakkal kezdett, millióknak adott reményt, hozzájárult a „Szolidaritás” létrejöttéhez, a kommunizmus és a Szovjetunió bukásához.

Jaką rolę odegrali w wojnie polsko–bolszewickiej właściciele majątków ziemskich? Jaki był udział ich rodzin w tych wydarzeniach? I co działo się z ich majątkami? Czy od dziecka wpajana idea walki o niepodległość miała wpływ na liczebność Armii Ochotniczej gen. Hallera?

Autor: Marcin K. Schirmer, Jan Żaryn, Marcin Chorązki

Jakie były okoliczności wyboru Stefana Wyszyńskiego na Prymasa Polski? Jakie były jego relacje z opozycją antykomunistyczną? Jaką rolę pełnił Kościół w okresie PRL?

Autor: Jan Żaryn, Rafał Dudkiewicz

Jakie były relacje religijne i narodowościowe na Kresach Wschodnich II RP? Na czym polegała rywalizacja polsko-ukraińska o sympatie miejscowej ludności?

Autor: Mirosław Szumiło, Mieczysław Ryba, Przemysław Czarnek, Jan Żaryn, Andrzej Gil
Jan Paweł II (1920–2005)

Jan Paweł II (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
16 października 1978 r. w Watykanie, na Tronie Świętego Piotra, zasiadł syn naszej ziemi, dzisiaj już święty Jan Paweł II. Jego pontyfikat rozpoczęty słowami „Nie lękajcie się…” przyniósł nadzieję milionom, przyczynił się do powstania „Solidarności”, upadku komunizmu i Związku Sowieckiego.
Jan Paweł II (1920–2005)

Jan Paweł II (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
Pontyfikat papieża Polaka był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Trwał prawie 27 lat. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził raz lub kilkakrotnie w sumie 132 państwa i ok. 900 miejscowości, wygłosił ponad 2400 przemówień. Pozostawił olbrzymią spuściznę, w tym 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, adresowane do wybranych środowisk i do całej ludzkości.
John Paul II (1920–2005)

John Paul II (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
40 years have passed since 16 October 1978, when the son of our land, today Saint John Paul II, took his post at the Vatican. His pontificate, begun with the words ‘Do not be afraid ...’, brought hope to millions and contributed to the emergence of „Solidarity’ as well as the fall of communism and the Soviet Union.

Kardynał Stefan Wyszyński a opozycja polityczna

Autor: Ewa K. Czaczkowska, Jan Żaryn, Władysław Bułhak, Michał Białkowski, Rafał Łatka
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981)

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981)

Autor: Jan Żaryn
„„Trzeba ratować Naród i w Narodzie Kościół. Nie da się uratować Narodu w oderwaniu od Kościoła, gdyż Naród musi mieć potężne argumenty obrony. Skąd je wziąć? Nie da się też uratować Kościoła bez pomocy Narodu, gdyż Kościół działa w Narodzie”.

Komuniści mordują Lecha Neymana

Autor: Jan Żaryn

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)

Autor: Rafał Łatka, Bartłomiej Noszczak, Jan Żaryn

Ludowe Wojsko Polskie. Polskie czy sowieckie?

Autor: Mirosław Szumiło, Paweł Piotrowski, Jan Żaryn

Na tropie zdrady elit – spojrzenie Jerzego Łojka

Autor: Jan Żaryn, Jerzy Kłosiński, Marek Kornat, Barbara Stanisławczyk-Żyła
Nieuniknione starcie. Komunizm praktyczny w oczach Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce (1945–1989)
Artykuł

Nieuniknione starcie. Komunizm praktyczny w oczach Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce (1945–1989)

Autor: Jan Żaryn
O nazizmie i bolszewizmie Stolica Apostolska miała zdanie wyrobione co najmniej od czasu, gdy w 1937 r. zdecydowała się na niemal równoległe wydanie dwóch encyklik potępiających pogańskie ideologie i praktyki rządów Rzeszy Niemieckiej i ZSRS. Okoliczności wybuchu wojny potwierdziły tylko tę opinię.

Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec...: Brygada Świętokrzyska i inne polskie formacje wojskowe (panel III)

Autor: Jan Żaryn, Rafał Sierchuła, Ksawery Jasiak, Monika Mazanek-Wilczyńska, Hubert Kuberski, Piotr Stanek
Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady (1942-1945)
Artykuł

Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady (1942-1945)

Autor: Jan Żaryn
Polska nie tylko wzięła na siebie obowiązek informowania świata o Zagładzie, lecz także podjęła starania, by udzielanie pomocy Żydom stało się jednym z celów trwającej wojny.
Pomoc zapisana w źródłach

Pomoc zapisana w źródłach

Autor: Jan Żaryn, Tomasz Domański, Alicja Gontarek, Marek Jedynak, Andrzej Kwaśniewski
Badania naukowe prowadzone w zakresie polskiej pomocy świadczonej Żydom podczas niemieckiej okupacji wyraźnie przekonują, że najwięcej przypadków miało miejsce na wsiach. Tam też najczęściej dochodziło do krwawych represji za pomoc.

Prymas Stefan Wyszyński (odc. 59)

Autor: Cezary Gmyz, Jan Żaryn
Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość
Artykuł

Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość

Autor: Jan Żaryn
W latach 1945–1948 istniał wśród polskich biskupów spór dotyczący kwestii: czy powielająca schematy i metody moskiewskie ekipa komunistyczna będzie obecna w naszym kraju przez dłuższy czas (40, 50, 80 lat), czy raczej będziemy się musieli z nią mierzyć tylko przez kilka lat?

Spalił się, bo nie mógł żyć wśród kłamstwa PRL o Katyniu. Na jego pogrzeb przyszły dwie osoby... A dziś? Kto pamięta o Walentym Badylaku?

Autor: Jan Żaryn, Grzegorz Wołk

Spory o Brygadę Świętokrzyską NSZ – wczoraj i dziś

Autor: Piotr Woyciechowski, Jan Żaryn, Leszek Żebrowski

Stefan Wyszyński Pro memoria Tom IV: 1956–1957

Autor: Michał Białkowski, Paweł Skibiński, Jan Żaryn, Rafał Łatka

Stefan Wyszyński Pro memoria Tom IX: 1962

Autor: Antoni Poniński, Dominik Zamiatała, Jan Żaryn, Rafał Łatka

Stefan Wyszyński Pro memoria Tom VII: 1960 i Tom VIII: 1961

Autor: ks. Józef Marecki, Jan Żaryn, Rafał Łatka, Monika Wiśniewska

Stefan Wyszyński, Kazania świętokrzyskie (1974–1976)

Autor: Antoni Dudek, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Marian Piotr Romaniuk, ks. Dominik Zamiatała, Jan Żaryn, ks. Waldemar Graczyk

W jakich okolicznościach, w jaki sposób i na jaką skalę instytucje Polskiego Państwa Podziemnego i kościoła oraz sami Polacy pomagali Żydom podczas II wojny światowej? Jakie motywy przyświecały osobom niosącym tę pomoc w obliczu zagrożenia życia?

Autor: Jan Żaryn, Tomasz Ochinowski, Mirosław Biełaszko