Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Nieuniknione starcie. Komunizm praktyczny w oczach Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce (1945–1989)
Artykuł

Nieuniknione starcie. Komunizm praktyczny w oczach Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce (1945–1989)

Autor: Jan Żaryn
O nazizmie i bolszewizmie Stolica Apostolska miała zdanie wyrobione co najmniej od czasu, gdy w 1937 r. zdecydowała się na niemal równoległe wydanie dwóch encyklik potępiających pogańskie ideologie i praktyki rządów Rzeszy Niemieckiej i ZSRS. Okoliczności wybuchu wojny potwierdziły tylko tę opinię.
Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość
Artykuł

Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość

Autor: Jan Żaryn
W latach 1945–1948 istniał wśród polskich biskupów spór dotyczący kwestii: czy powielająca schematy i metody moskiewskie ekipa komunistyczna będzie obecna w naszym kraju przez dłuższy czas (40, 50, 80 lat), czy raczej będziemy się musieli z nią mierzyć tylko przez kilka lat?

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)

Autor: Rafał Łatka, Bartłomiej Noszczak, Jan Żaryn
Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady (1942-1945)
Artykuł

Polskie Państwo Podziemne wobec Zagłady (1942-1945)

Autor: Jan Żaryn
Polska nie tylko wzięła na siebie obowiązek informowania świata o Zagładzie, lecz także podjęła starania, by udzielanie pomocy Żydom stało się jednym z celów trwającej wojny.

Prymas Stefan Wyszyński (odc. 59)

Autor: Cezary Gmyz, Jan Żaryn

Promocja VII i VIII tomu zapisków kardynała Wyszyńskiego „Pro memoria”

Autor: ks. Józef Marecki, Jan Żaryn, Rafał Łatka, Monika Wiśniewska

Spory o Brygadę Świętokrzyską NSZ – wczoraj i dziś

Autor: Piotr Woyciechowski, Jan Żaryn, Leszek Żebrowski
Endecja – cenne dziedzictwo
Artykuł

Endecja – cenne dziedzictwo

Autor: Jan Żaryn
Dziedzictwo ruchu narodowego bywa dziś skazywane na niepamięć, choć powinno służyć kolejnym pokoleniom Polaków. Należy z niego czerpać wszystko to, co pozytywne – a jest tego bardzo dużo – odrzucając jednocześnie to, co z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się warte naśladowania.
John Paul II (1920–2005)

John Paul II (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
40 years have passed since 16 October 1978, when the son of our land, today Saint John Paul II, took his post at the Vatican. His pontificate, begun with the words ‘Do not be afraid ...’, brought hope to millions and contributed to the emergence of „Solidarity’ as well as the fall of communism and the Soviet Union.
II. János Pál (1920–2005)

II. János Pál (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
40. év telt el azóta, hogy 1978. október 16-án, a földünk szülötte, a ma már szentté avatott II. János Pál a Vatikánban pápa lett. Pápasága, amelyet a „Ne féljetek ...” szavakkal kezdett, millióknak adott reményt, hozzájárult a „Szolidaritás” létrejöttéhez, a kommunizmus és a Szovjetunió bukásához.
Jan Paweł II (1920–2005)

Jan Paweł II (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
16 października 1978 r. w Watykanie, na Tronie Świętego Piotra, zasiadł syn naszej ziemi, dzisiaj już święty Jan Paweł II. Jego pontyfikat rozpoczęty słowami „Nie lękajcie się…” przyniósł nadzieję milionom, przyczynił się do powstania „Solidarności”, upadku komunizmu i Związku Sowieckiego.

Kardynał Stefan Wyszyński a opozycja polityczna

Autor: Ewa K. Czaczkowska, Jan Żaryn, Władysław Bułhak, Michał Białkowski, Rafał Łatka

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – debata belwederska - Warszawa, 14 czerwca 2018

Autor: Włodzimierz Suleja, Andrzej Chwalba, Jan Żaryn, Paweł Skibiński, ks. Józef Wołczański

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914-1918)" - III debata belwederska - Warszawa, 1 kwietnia 2017

„Z filmoteki bezpieki", odc. 65 - Obchody milenijne / odc. 66 - Pogrzeb Rudyka

Autor: Jan Żaryn, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 64 - Pielgrzymki na Jasną Górę

Autor: Jan Żaryn, Cezary Gmyz
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981)

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901–1981)

Autor: Jan Żaryn
„„Trzeba ratować Naród i w Narodzie Kościół. Nie da się uratować Narodu w oderwaniu od Kościoła, gdyż Naród musi mieć potężne argumenty obrony. Skąd je wziąć? Nie da się też uratować Kościoła bez pomocy Narodu, gdyż Kościół działa w Narodzie”.

ROPCiO. Protest Walentego Badylaka wobec kłamstwa katyńskiego(odc. 3)

Autor: Jan Żaryn, Grzegorz Wołk
Jan Paweł II (1920–2005)

Jan Paweł II (1920–2005)

Autor: Jan Żaryn
Pontyfikat papieża Polaka był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Trwał prawie 27 lat. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził raz lub kilkakrotnie w sumie 132 państwa i ok. 900 miejscowości, wygłosił ponad 2400 przemówień. Pozostawił olbrzymią spuściznę, w tym 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, adresowane do wybranych środowisk i do całej ludzkości.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 11. - „Prymas Stefan Wyszyński"

Autor: Cezary Gmyz, Jan Żaryn
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

Autor: Jan Żaryn
Ks. Jerzy jako duszpasterz warszawskich hutników i pielęgniarek, a także medyków i młodych strażaków, ewangelizował ludzi dotkniętych niesprawiedliwością stanu wojennego.