Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marian Karczewski, Czy można zapomnieć? Wspomnienia z lat wojny 1939–1945

Autor: Stanisław Karczewski, Adam Bala, Sylwia Tryc, Włodzimierz Suleja
Rządy sanacji
Artykuł

Rządy sanacji

Autor: Włodzimierz Suleja
Po zamachu majowym faktyczna władza znalazła się w rękach Marszałka Piłsudskiego. Zwycięzca nie ogłosił jednak objęcia rządów dyktatorskich. Ograniczył się jedynie do zalegalizowania dokonanego przewrotu.

„Polacy w walkach o niepodległość i granice państwa polskiego 1914-1922” – inauguracja projektu badawczo-wydawniczego IPN

Autor: Włodzimierz Suleja, Marek Kornat, Robert Litwiński, Marcin Kruszyński, Marek Wierzbicki
Niezakończone rozrachunki
Artykuł

Niezakończone rozrachunki

Autor: Włodzimierz Suleja
Straty demograficzne i materialne poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – są największe na tle wszystkich państw biorących w niej udział. Obciążają one przede wszystkim Niemcy, niemniej jednak za znaczną ich część odpowiadają również Sowieci.
Spór o kształt ustrojowy II RP
Artykuł

Spór o kształt ustrojowy II RP

Autor: Włodzimierz Suleja
Ze zmagań militarnych, toczonych nieprzerwanie od listopada 1918 r., II Rzeczpospolita wyłoniła się jako państwo rozległe, liczące 388.600 km², ale mało zwarte, jego granice wynosiły bowiem ponad 5,5 tys. km. Pod względem powierzchni zajmowała szóste miejsce w Europie; zamieszkiwało ją, według danych spisowych z 1921 r., 27 milionów mieszkańców.
Noc popowstaniowa…
Artykuł

Noc popowstaniowa…

Autor: Włodzimierz Suleja
Lata, które nadeszły po 1864 r., na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Rosji charakteryzowały się niespotykaną dotąd falą terroru, przyniosły również cały szereg ustaw wymierzonych przeciwko społeczeństwu polskiemu.
Poszli nasi w bój bez broni…
Artykuł

Poszli nasi w bój bez broni…

Autor: Włodzimierz Suleja
Wiosna Ludów zachwiała dwoma zaborczymi tronami, rozerwała łańcuch „świętego przymierza”, nie osłabiła jednak potęgi Rosji, nadal pozostającej więzieniem dla podbitych narodów. Carat, o czym świadczyła chociażby interwencja na rzecz Austrii w tłumieniu powstania węgierskiego, wziął na siebie, i to z powodzeniem, rolę żandarma Europy.
Stan wojenny. Od kulminacji do „normalizacji”
Artykuł

Stan wojenny. Od kulminacji do „normalizacji”

Autor: Włodzimierz Suleja
Po zduszeniu strajków wywołanych wprowadzeniem stanu wojennego, najpoważniejszym przejawem oporu wobec poczynań władzy stały się krótkie, niekiedy wręcz symboliczne, przerwy w pracy.
Zamach grudniowy
Artykuł

Zamach grudniowy

Autor: Włodzimierz Suleja
Pierwszym sygnałem była wiadomość o przedłużeniu służby żołnierzom ostatniego rocznika. Władze Związku nie reagowały – jedynie Zarząd Regionu Dolny Śląsk przyjął 19 października przygotowany przez Kornela Morawieckiego tekst apelu do żołnierzy Wojska Polskiego.
Stan wojenny. Przegrana bitwa
Artykuł

Stan wojenny. Przegrana bitwa

Autor: Włodzimierz Suleja
Niespełna godzinę przed północą z 12 na 13 grudnia 1981 roku spóźnieni przechodnie, zwłaszcza w dużych miastach, ze zdziwieniem obserwowali wzmożony ruch prywatnych samochodów osobowych. Nikt nie domyślał się jeszcze, że zmierzają one pod konkretne adresy, a ich pasażerowie to cywilni i mundurowi pracownicy SB i MO.

Wojna z Rosją bolszewicką - sojusz z Ukrainą

Autor: Marek Wierzbicki, Włodzimierz Suleja, Wołodymyr Trofymowycz, Janusz Odziemkowski, Andrij Rukkas
Grudzień 1970 – krwawe konsekwencje roku 1968
Artykuł

Grudzień 1970 – krwawe konsekwencje roku 1968

Autor: Włodzimierz Suleja
Rok 1968, poza pokoleniowym, młodzieżowym buntem, zapisał się również polskim udziałem w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Tłumiono w ten sposób „praską wiosnę”, rozwiewając tym samym złudzenia co do możliwości zreformowania systemu.
Niezakończone rozrachunki
Artykuł

Niezakończone rozrachunki

Autor: Włodzimierz Suleja
Straty demograficzne i materialne poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – są największe na tle wszystkich państw biorących w niej udział. Obciążają one przede wszystkim Niemcy, niemniej jednak za znaczną ich część odpowiadają również Sowieci.

„Geneza wyprawy kijowskiej” - debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Janusz Odziemkowski, Grzegorz Nowik, Jan Pisuliński, Karol Olejnik
Józef Piłsudski – twórca Niepodległej
Artykuł

Józef Piłsudski – twórca Niepodległej

Autor: Włodzimierz Suleja
W całych dziejach Polski, tak przedrozbiorowej, jak i okresu zaborów, niewiele było postaci o podobnej skali dokonań. Co więcej, Piłsudski już za życia stał się symbolem.
Zręby Niepodległej
Artykuł

Zręby Niepodległej

Autor: Włodzimierz Suleja
Wznosiliśmy naszą państwowość jeszcze w czasie Wojny, co najmniej od lata 1915 roku. W jej ostatnim roku w polskie ręce definitywnie przeszło sądownictwo i szkolnictwo. Przygotowywano do pracy kadrę urzędniczą dla wszystkich działów administracji. Dzięki temu w listopadzie 1918 roku byliśmy gotowi.

„Walka o granice 1918-1919” (cz. 2) - debata belwederska

Autor: Marek Kornat, Janusz Odziemkowski, Karol Olejnik, Mariusz Wołos, Włodzimierz Suleja
Włodzimierz Suleja

Włodzimierz Suleja

Urodzony w 1948 r., historyk, prof. dr hab., pracownik IPN, w latach 2018-2020 dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Józef Piłsudski (wyd. II 2004), Dolnośląski Marzec ’68. Anatomia protestu (2006), „Solidarność” na Dolnym Śląsku 1980–2010 (2010) i in.

„Walka o granice 1918 - 1919” (cz. 1) - debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Grzegorz Nowik, Janusz Odziemkowski, Waldemar Rezmer, Bogusław Polak, Karol Olejnik

„Kształtowanie się ośrodków władzy - listopad 1918 - luty 1919” – debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Janusz Mierzwa, Przemysław Hauser, Jerzy Pająk

Komunistyczny wywiad wojskowy kontra Solidarność Walcząca

Autor: Piotr Woyciechowski, Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie, Włodzimierz Suleja
Przewrót majowy – co się wydarzyło w Warszawie w dniach 12–15 maja 1926 r.
Artykuł

Przewrót majowy – co się wydarzyło w Warszawie w dniach 12–15 maja 1926 r.

Autor: Włodzimierz Suleja
Od lata 1923 r. Marszałek Józef Piłsudski przebywał na politycznym odosobnieniu w Sulejówku. W maju 1926 r., w wyniku zbrojnego przewrotu, przejął władzę w II Rzeczypospolitej. Jego powrót – spodziewany i przez wielu oczekiwany – przyspieszył dramatyczny splot pewnych okoliczności.

„Sto lat z tysiąclecia. Drogi do Niepodległej” – debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Marek Barański, Wojciech Fałkowski, Edward Opaliński, Andrzej Chwalba, Wojciech Roszkowski

Polski gen wolności

Autor: Włodzimierz Suleja

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Andrzej Chwalba, Jan Żaryn, Paweł Skibiński, ks. Józef Wołczański

"Wznoszenie zrębów państwa" - debata belwederska

Autor: Andrzej Chwalba, Waldemar Kozyra, Robert Litwiński, Janusz Mierzwa, Włodzimierz Suleja

„Przede wszystkim Legiony…” (cz. II) – debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Mariusz Wołos, Janusz Cisek, Michal Klimecki, Grzegorz Nowik, Urszula Oettingen

„Akt 5 listopada 1916 roku. Prolog Niepodległości?" - debata belwederska

Autor: Andrzej Chwalba, Krzysztof Kawalec, Grzegorz Kucharczyk, Tomasz Nałęcz, Wojciech Roszkowski, Włodzimierz Suleja

„Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914 - 1918" (cz. I) - debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Mariusz Wołos, Janusz Cisek, Michal Klimecki, Grzegorz Nowik, Urszula Oettingen

"Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914 - 1918" - debata belwederska

Autor: Włodzimierz Suleja, Andrzej Chwalba, Janusz Odziemkowski, Krzysztof Kawalec, Zbigniew Wawer, Mariusz Wołos

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914 - 1918)" - debata belwederska

Autor: Marek Kornat, Włodzimierz Suleja, Jan Żaryn, Andrzej Chwalba, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Tomasz Schramm

Drogi do Niepodległej – kontekst międzynarodowy (debata belwederska)

Dolnośląski Marzec ’68. Anatomia protestu

Dolnośląski Marzec ’68. Anatomia protestu

Autor: Włodzimierz Suleja