Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Dla oczyszczenia terenu z band”. LWP przeciwko żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego

Autor: Karol Polejowski, Kamil Anduła, Paweł Sztama, Paweł Piotrowski
„Zabić nadzieję”

„Zabić nadzieję”

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski zdecydował się spacyfikować nadzieje Polaków i wprowadził stan wojenny. Tysiące działaczy i członków „Solidarności” oraz innych ugrupowań opozycyjnych zostało internowanych i osadzonych w ośrodkach odosobnienia. W nowym wymiarze grudzień prezentował się jako najbardziej dramatyczny z polskich miesięcy, w czasie którego władza, chcąc utrzymać stan posiadania, po raz kolejny nie zawahała się odwołać do przemocy wobec polskiego społeczeństwa.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom II, 1956-1975

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom II, 1956-1975

Autor: Paweł Piotrowski
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom III, 1975–1990

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom III, 1975–1990

Autor: Paweł Piotrowski

Czesław Kiszczak cz. 1 (odc. 32)

Autor: Paweł Piotrowski, Cezary Gmyz

Czesław Kiszczak cz. 2 (odc. 33)

Autor: Cezary Gmyz, Paweł Piotrowski

Czym były Wojska Ochrony Pogranicza w PRL? Jakie zadania realizował zwiad tych Wojsk? Jaką pozycję zajmował w ramach służb specjalnych PRL?

Autor: Piotr Woyciechowski, Paweł Piotrowski

Dyskusja o Urzędzie Ochrony Państwa

Autor: Piotr Woyciechowski, Zbigniew Siemiątkowski, Andrzej Zybertowicz, Paweł Piotrowski
Interwencja Armii Sowieckiej na Węgrzech w 1956 roku
Artykuł

Interwencja Armii Sowieckiej na Węgrzech w 1956 roku

Autor: Paweł Piotrowski
Po zakończeniu II wojny światowej na terytorium Austrii i Węgier stacjonowała Centralna Grupa Wojsk Armii Sowieckiej. Status tych wojsk uregulowano w lutym 1947 r. po zawarciu traktatu pokojowego między ZSRS a Węgrami (w ramach pokoju paryskiego).

Jak wyglądał scenariusz III Wojny Światowej? Jakie zadania postawiono wojskom Układu Warszawskiego? Jak miał wyglądać atak jądrowy na Polskę?

Autor: Piotr Woyciechowski, Sławomir Cenckiewicz, Paweł Piotrowski

Ludowe Wojsko Polskie. Polskie czy sowieckie?

Autor: Mirosław Szumiło, Paweł Piotrowski, Jan Żaryn

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 6 konferencji naukowej)

Autor: Tomasz Leszkowicz, Paweł Piotrowski, Witold Bagieński

Polski wywiad vs. sowiecki wywiad wojskowy GRU

Autor: Piotr Woyciechowski, Andrzej Kowalski, Dominik Smyrgała, Paweł Piotrowski

Promocja książki Bartosza Kapuściaka "Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990)"

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Paweł Piotrowski, Bartosz Kapuściak
Sprawa współpracy Wojciecha Jaruzelskiego z Informacją Wojskową. Rekonesans archiwalny.

Sprawa współpracy Wojciecha Jaruzelskiego z Informacją Wojskową. Rekonesans archiwalny.

Autor: Paweł Piotrowski
W czerwcu 2006 roku stacja TVN ogłosiła odkrycie w zasobie archiwalnym IPN dokumentu wskazującego na agenturalne powiązania generała broni Wojciecha Jaruzelskiego z organami Informacji Wojskowej. W Instytucie Pamięci Narodowej podjęto wówczas decyzję o dogłębnym wyjaśnieniu tej sprawy. Poniższy tekst stanowi efekt dotychczasowych poszukiwań materiałów archiwalnych dotyczących owej współpracy.
Udział PRL w inwazji na Czechosłowację
Artykuł

Udział PRL w inwazji na Czechosłowację

Autor: Paweł Piotrowski
Interwencja w Czechosłowacji była jedyną operacją militarną ludowego Wojska Polskiego poza granicami kraju. Miała na celu stłumienie Praskiej Wiosny, czyli próby liberalizacji systemu komunistycznego pod hasłem „socjalizmu z ludzką twarzą”, nieakceptowanej przez władze „bratnich” państw.