Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czy NSZZ „Solidarność” można postrzegać jako fenomen na skalę państw bloku komunistycznego? Jak powstawał i gdzie działał Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”? Jak był liczny? Jakie inicjatywy podejmowali w terenie członkowie tej struktury?

Autor: Tadeusz Ruzikowski

Czy w 1981 Moskwa chciała użyć armii sowieckiej przeciw Polakom? Kiedy władze PRL przygotowały wprowadzenie stanu wojennego? Czy Amerykanie znali plan reżimu Jaruzelskiego?

Autor: Grzegorz Majchrzak, Tadeusz Ruzikowski, Filip Musiał, Sebastian Pilarski
Huta Warszawa, socjalistyczny zakład pracy
Artykuł

Huta Warszawa, socjalistyczny zakład pracy

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Po przejęciu rządów w Polsce przez komunistów po drugiej wojnie światowej nowej „ludowej” władzy zależało, aby także i w stolicy kraju, pozbawionej większych tradycji robotniczych, zbudować mocne zaplecze dla tej grupy społecznej.

Jaruzelski wypowiada wojnę Polakom - 13 grudnia 1981 (odc. 32)

Autor: Tadeusz Ruzikowski

Między urzędem a służbą. Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy 1954–1956

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Na wzór Szarych Szeregów – Narożniak uwolniony!
Artykuł

Na wzór Szarych Szeregów – Narożniak uwolniony!

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Odbicie z warszawskiego szpitala aresztowanego przez komunistyczne służby Jana Narożniaka – obwinianego o ujawnienie tajemnicy państwowej poprzez rozpowszechnianie tajnej, antyopozycyjnej instrukcji Prokuratora Generalnego PRL – bardzo wzmocniło moralnie Polaków przeciwstawiających się reżimowi.

Niezależne Zrzeszenie Studentów (odc. 21)

Autor: Tadeusz Ruzikowski

Portal „Encyklopedia Solidarności” - inauguracja. Akcja „Zapal Światło Wolności”: Pamiętaj o 13 grudnia!

Autor: Marek Wierzbicki, Tadeusz Ruzikowski, Rafał Leśkiewicz, Paweł Błażewicz

Represje stanu wojennego oraz... Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 5 konferencji naukowej)

Autor: Marcin Gołębiewicz, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Wołk, Tadeusz Ruzikowski
Solidarni w stanie wojennym – uwolnić Narożniaka!
Artykuł

Solidarni w stanie wojennym – uwolnić Narożniaka!

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Wprowadzenie stanu wojennego nie tylko zakończyło legalną możliwość działania „Solidarności”, ale też zainicjowało czas szczególnej opresji skierowanej przeciw jej działaczom i sympatykom – w pierwszej kolejności poprzez masową akcję internowań i obostrzenia narzucone przez dekret o stanie wojennym.
Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983

Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Stan wojenny, dramatyczny okres ostatniej dekady Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mógł się stać przedmiotem szerszego zainteresowania historyków dziejów najnowszych dzięki nowym możliwościom badawczym, które pojawiły się wraz z politycznym przesileniem roku 19891. Dzięki temu także wiedza na temat stanu wojennego jest obecnie znacznie szersza, choć wciąż dalece niepełna.
Szlakiem porozumień. Oddziały NSZZ „Solidarność” w Regionie Mazowsze 1980-1981.
Artykuł

Szlakiem porozumień. Oddziały NSZZ „Solidarność” w Regionie Mazowsze 1980-1981.

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Jesień roku 1980 przyniosła ogromną dynamikę działań organizacyjnych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych skupionych następnie pod szyldem „Solidarności”. Na ogół podejmowano je najpierw w obrębie zakładów pracy i instytucji.

Tadeusz Ruzikowski

historyk, dr, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Specjalizuje się w historii społeczno-politycznej PRL ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy oraz Mazowsza. Autor m.in. monografii „W służbie bezpieczeństwa stolicy. Służba Bezpieczeństwa Komendy MO m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej MO w latach 1956–1975” (2020). Obecnie przygotowuje album poświęcony NSZZ „Solidarność” w Hucie „Warszawa” 1980-1989 oraz monografię terenowych struktur NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze 1980-1981.
W cieniu Czerwca 1976. Początki NSZZ „Solidarność” w województwie płockim
Artykuł

W cieniu Czerwca 1976. Początki NSZZ „Solidarność” w województwie płockim

Autor: Tadeusz Ruzikowski
Powstałe w wyniku gierkowskiej reformy administracyjnej w 1975 r. województwo płockie ze swoim dominującym charakterem rolniczym nie wyróżniało się wówczas na tle pozostałych czterdziestu ośmiu.

Widoczni (nie tylko) w konspiracji – Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”

Autor: Tadeusz Ruzikowski