Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” - o nowym numerze rocznika naukowego IPN

Autor: Filip Musiał, Władysław Bułhak, Piotr Chmielowiec, Adam Dziurok, Paweł Skubisz, Rafał Dudkiewicz

„Grudzień nasz i wasz”, 2020 (dokument o mordzie reżimu Gomułki na robotnikach w 1970 roku - relacje lekarzy i żołnierzy oraz niepublikowane dotąd materiały)

„Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956

„Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956

Autor: Bogusław Polak, Paweł Skubisz
Niniejsza książka została poświęcona losom żołnierzy Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także tych oficerów i szeregowych ludowego Wojska Polskiego, którzy postrzegali świat inaczej niż nowi włodarze kraju. Po 1944 r. stali się oni obiektem niewybrednej propagandy oraz zakrojonych na dużą skalę działań operacyjnych i śledczych sowieckiego oraz rodzimego aparatu represji.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 28 - Kryptonim „Tramp”, o szpiegu USA (cz. 1)

Autor: Cezary Gmyz, Paweł Skubisz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 29 - Kryptonim „Tramp”, o szpiegu USA (cz. 2)

Autor: Cezary Gmyz, Paweł Skubisz

Casus Jerzego Pawłowskiego (odc. 56)

Autor: Cezary Gmyz, Paweł Skubisz
Chłopcy z Pesztu
Artykuł

Chłopcy z Pesztu

Autor: Paweł Knap, Paweł Skubisz
W sześćdziesiątą rocznicę Rewolucji Węgierskiej, z inicjatywy posła Zgromadzenia Narodowego Węgier Szilárda Németha, zostały odsłonięte bliźniacze pomniki „Chłopca z Pesztu” autorstwa Richárda Juhy. Uroczystości odbyły się w Budapeszcie i… Szczecinie.

Co skrywają dokumenty dotyczące działalności Departamentu II MSW, czyli PRL-owskiego kontrwywiadu? Czym w szczególny sposób był zainteresowany Departament II?

Autor: Paweł Skubisz, Rafał Dudkiewicz

FOZZ, Zalew i Żelazo, czyli afery PRL-u

Autor: Witold Bagieński, Piotr Gontarczyk, Paweł Skubisz

Korpus Ochrony Pogranicza (1924-1939) i Straż Graniczna (1928-1939) w tradycji współczesnej Straży Granicznej

Autor: Miłosz Filipowiak, Artur Ochał, Michał Ruczyński, Paweł Skubisz

Plany IPN obchodów 50. rocznicy Grudnia ‘70

Autor: Jarosław Szarek, Mirosław Golon, Paweł Skubisz

Polskie symbole narodowe

Autor: Paweł Skubisz, Rafał Dudkiewicz
SB kontra CIA. Służba Bezpieczeństwa wobec szpiegowskiej działalności Bogdana Walewskiego
Artykuł

SB kontra CIA. Służba Bezpieczeństwa wobec szpiegowskiej działalności Bogdana Walewskiego

Autor: Paweł Skubisz
Bogdan Zenon Walewski to jeden z najwyżej ulokowanych szpiegów USA, których zdemaskowano w PRL. Ten tłumacz, dyplomata i pracownik MSZ – postrzegany jako inteligentny i pracowity członek nomenklatury – pod maską sumiennego urzędnika skrzętnie ukrywał drugie oblicze agenta CIA i współpracownika SB.
Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku

Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku

Autor: Wojciech Skóra, Paweł Skubisz
Pomysły publikowania prac zbiorowych podsumowujących bieżący stan i kierunki badań dowodzą zarówno dużej liczebności, jak i dojrzałości środowiska historyków zainteresowanych danym obszarem badawczym. Pod tym względem prace nad przeszłością wywiadu polskiego należy uznać za szczególnie intensywnie rozwijający się fragment historiografii. To cieszy, ale i skłania do refleksji nad przyczynami.
Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3

Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3

Autor: Wojciech Skóra, Paweł Skubisz
Tom trzeci Studiów nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku potwierdza rozkwit badań nad służbami specjalnymi w naszym kraju. Można też odnotować zmianę pokoleniową. Przeważają w nim publikacje historyków średniego i młodego pokolenia, którzy zaproponowali w kilku wypadkach nowatorskie podejście do przedmiotu badań, a także wykorzystali dotychczas wniewielkim stopniu eksplorowane źródła archiwalne (krajowe i zagraniczne).

Szczecin: Niewidzialna strona miasta

Autor: Sebastian Ligarski, Paweł Skubisz, Bogusław Tracz, Michał Paziewski
Wojska Pograniczne ZSRS na odcinku z Polską w świetle materiałów wywiadu II Rzeczpospolitej (1921–1939). Struktura i dyslokacja – Działalność wywiadowcza – Regulamin służby

Wojska Pograniczne ZSRS na odcinku z Polską w świetle materiałów wywiadu II Rzeczpospolitej (1921–1939). Struktura i dyslokacja – Działalność wywiadowcza – Regulamin służby

Autor: Paweł Skubisz
W polskiej historiografii nie zaprezentowano dotychczas roli i miejsca Wojsk Pogranicznych ZSRS w strukturze sowieckiego aparatu bezpieczeństwa, nie omówiono organizacji wewnętrznej czy dyslokacji na poziomie niższym niż dowództwo Oddziału Wojsk Pogranicznych. Co więcej nie przedstawiono zasad funkcjonowania systemu ochrony granic Związku Sowieckiego, na który składały się działania natury administracyjnej, służba graniczna i wywiadowcza. Należy przy tym zauważyć, że tylko w wypadku tej ostatniej pojawiło się najwięcej informacji. Istnieje zatem wyraźna potrzeba dokonania chociaż wstępnej analizy funkcjonowania Wojsk Pogranicznych ZSRS, ich roli w destabilizacji granicy polsko-sowieckiej i sytuacji na Kresach Wschodnich.

Wyklęci: fakty i mity

Autor: Paweł Skubisz, Maciej Korkuć, Piotr Niwiński

Wywiad i kontrwywiad jako element realizacji interesów niepodległego państwa polskiego. Wywiad II RP na kierunkach: zachodnim i wschodnim

Autor: Paweł Skubisz, Konrad Graczyk, Dariusz Rogut