Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Chłopcy z Pesztu
Artykuł

Chłopcy z Pesztu

Autor: Paweł Knap, Paweł Skubisz
W sześćdziesiątą rocznicę Rewolucji Węgierskiej, z inicjatywy posła Zgromadzenia Narodowego Węgier Szilárda Németha, zostały odsłonięte bliźniacze pomniki „Chłopca z Pesztu” autorstwa Richárda Juhy. Uroczystości odbyły się w Budapeszcie i… Szczecinie.
Wokół zjazdu szczecińskiego 1949

Wokół zjazdu szczecińskiego 1949

Autor: Paweł Knap
We wstępie do książki "Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm" jej redaktorzy zapisali: „[…] jeśli nawet przyjąć, że o socrealizmie powiedziano już niemal wszystko co najważniejsze, to z pewnością ciągle stosunkowo niewiele wiadomo o samym IV Zjeździe Związku Zawodowego Literatów Polskich, zorganizowanym w Szczecinie 20–22 stycznia 1949 r., na którym realizmu socjalistycznego wprawdzie nie zadekretowano, ale który przyjmuje się umownie jako cezurę inicjalną okresu literackiego. Za paradoks można uznać fakt, że dotychczas nie podejmowano badań genezy zjawiska w samym Szczecinie, a więc – przynajmniej formalnie: u jego źródła”. Publikacja ta była owocem konferencji, która odbyła się pod hasłem "Zjazd szczeciński i socrealizm – geneza, kontynuacje i konteksty".