Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Warsztat pracy historyka i jego rola w społeczeństwie

Autor: Mariusz Wołos, Marek Kornat, Eugeniusz Cezary Król, Grzegorz Berendt, Piotr Niwiński, Jan Hlebowicz

Co robić? - między dwoma wrogami, dwoma okupantami: polska konspiracja na Kresach RP i Polskie Państwo Podziemne wobec ataku Niemiec na ZSRS w 1941 r.

Autor: Maciej Żuczkowski, Piotr Niwiński

Żołnierze Wyklęci w świetle źródeł historycznych

Autor: Piotr Niwiński, Daniel Sieczkowski

Zbrodnia w Ponarach w latach 1941-1944

Autor: Anna Zarzycka, Piotr Niwiński, Edward Zujewicz

Wyklęci, zapominani?

Autor: Piotr Niwiński, Waldemar Szczuka, Krzysztof Drażba, Krzysztof Kornacki, Jan Hlebowicz, Krzysztof Ławrukajtis

Historia w obrazie: „Łupaszka”

Autor: Łukasz Łuczewski, Mariusz Bryl, Piotr Niwiński, Maciej Korkuć, Tomasz Cieślak
Powstanie Armii Krajowej
Artykuł

Powstanie Armii Krajowej

Autor: Piotr Niwiński
27 września kojarzy się z Armią Krajową: jest to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, święto żołnierzy AK. W istocie jest tego dnia powołano pierwszą ogólnopolską organizację konspiracyjną, podporządkowaną Rządowi RP – Służbę Zwycięstwu Polski.

Wileńskie Brygady Armii Krajowej

Autor: Jolanta Szyłkowska, Dariusz Rogut, Piotr Niwiński, Anna Zarzycka
Ostatni rozkaz
Artykuł

Ostatni rozkaz

Autor: Piotr Niwiński
Rozkaz gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” do żołnierzy Armii Krajowej z 19 stycznia 1945 r. nie nakazywał zaprzestania walki o wyzwolenie kraju.
Lidia Lwow-Eberle
Biogram / Biografia

Lidia Lwow-Eberle

Autor: Piotr Niwiński
Dla współtowarzyszy broni – „Ewa”, „Lala”; dla mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – miłość jego życia; dla nas, badaczy dziejów najnowszych Polski i szerokiego grona miłośników walk o niepodległość – kobieta symbol, i to w wielu wymiarach.

WiN: czy konspiracja cywilna miała szansę powodzenia?

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Filip Musiał
Obowiązek wobec Polski
Artykuł

Obowiązek wobec Polski

Autor: Piotr Niwiński
Wśród osób, o których pamięć miała zgodnie z wolą komunistów zniknąć, znalazł się Edmund Bukowski. Niezmiernie aktywny i oddany sprawie niepodległości Polski żołnierz.
Wileński i Nowogródzki Okręg AK w walce z władzą sowiecką 1944-1945
Artykuł

Wileński i Nowogródzki Okręg AK w walce z władzą sowiecką 1944-1945

Autor: Piotr Niwiński
7 lipca 1944 r. oddziały Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego rozpoczęły operację „Ostra Brama” – akcję mającą na celu opanowanie Wilna. Po 6 dniach ciężkich zmagań, po włączeniu się do walki Armii Czerwonej, Wilno zostało zajęte.

Prezentacja wspomnień Dalii Grinkevičiūtė "Litwini nad Morzem Łaptiewów"

Autor: Jarosław Szarek, Piotr Niwiński, Arūnas Bubnys, Kamil Pecela, Adam Hlebowicz, Eduardas Borisovas
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

Autor: Piotr Niwiński
Urodzony w 1966 r., historyk i politolog, dr hab., pracownik Oddziału IPN w Gdańsku i profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książki Okręg Wileński AK 1944–1948 (1999); współautor książek: Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku (1999, 2002, 2013); Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2007).

Wilno i Wileńszczyzna - Stolicy. Teren wobec Powstania Warszawskiego

Autor: Piotr Niwiński

O działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej Armii Krajowej

Autor: Bogdan Chrzanowski, Piotr Niwiński, Witold Gadowski

Brygada „Łupaszki” wciąż w polu... 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945–1947 (z cyklu Dopalanie Kresów)

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Kazimierz Krajewski, Jędrzej Lipski
Wyklęci Niezłomni 1944-1963

Wyklęci Niezłomni 1944-1963

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Piotr Szubarczyk
Po latach trwania systemu politycznego zniewolenia Polski i zmowy milczenia o niezłomnych bohaterach nienazwanego jeszcze powstania nadszedł czas Żołnierzy Niezłomnych.