Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

26 stycznia 1919 roku przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego.

To pierwsze powszechne głosowanie obywateli odbudowującego się państwa polskiego miało na celu wyłonienie politycznej reprezentacji, która uchwali konstytucję Rzeczypospolitej. Był to także pierwszy sprawdzian sympatii politycznych całego społeczeństwa, cechującego się wówczas ogromnym zróżnicowaniem.


Ludzie zapisują się w historii poprzez swoje czyny, ale także poprzez słowa. 


Bywa i tak, że wypowiedziane zdania wywierają wpływ nie tylko na słuchaczy, ale na całe zbiorowości. Słynne wystąpienie ministra Becka o pokoju za wszelką cenę, czy wezwanie papieża Jana Pawła II o odnowę oblicza tej ziemi – nie sposób opisywać historię bez ich przytaczania. 

Spróbujmy prześledzić kilka wypowiedzi, które przed laty wzbudzały emocje, a dziś są przytaczane w podręcznikach:

 

 

Zaczęło się w 1978 r., kiedy 16 października świat dowiedział się, że 264. papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła z Krakowa. Rok później nowy Ojciec Święty odwiedził swoją ojczyznę, a na spotkanie z nim udały się miliony rodaków. Polacy zobaczyli jak wielu z nich nie chce żyć w komunistycznym kłamstwie. W zniewolonym i zmęczonym narodzie zaczęła kiełkować nadzieja.


Latem 1980 r. kraj ogarnęła fala strajków. Symbolem protestów stała się Stocznia Gdańska i 21 postulatów wywieszonych na bramie tego zakładu. Władza była bezradna wobec szerokiego i zorganizowanego protestu, musiała zasiąść do rozmów. W ich efekcie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nie była to jednak zwykła organizacja pracownicza, ale ogromny ruch, który dawał Polakom możliwość przeciwstawienia się wszechwładzy komunistów. Do „Solidarności” wstąpiło kilka milionów Polaków. Połączyła ich nadzieja, że wspólnie wiele rzeczy można zmienić na lepsze. 


Komuniści nie chcieli godzić się na postulaty „Solidarności”. Początkowe i wymuszone ustępstwa zaczęli zastępować zwodzeniem i wszechobecną inwigilacją. W grudniu 1981 r. gotowi byli do użycia siły. Masakra w katowickiej kopalni „Wujek” nie pozostawiła złudzeń. Czerwona dyktatura nie miała skrupułów dając do zrozumienia, że nie zawaha się strzelać do protestujących. Wolna Polska po raz kolejny została zepchnięta pod ziemię. 

Co wiesz na temat lat osiemdziesiątych? 
Zapraszamy do udziału w niełatwym quizie. 

 

Grudzień to w Polsce szczególny miesiąc.

Święta Bożego Narodzenia to dla większości polskich rodzin najważniejszy czas w ciągu roku, a wspólnie spędzone w tym czasie chwile są potem okazją do wspomnień. Polacy zasiadając do wigilijnego stołu z pewnością często przeżywali i komentowali ówczesną rzeczywistość. A często wiązała się ona z bardzo ważnymi wydarzeniami. Prześledźmy je wspólnie, sprawdzając przy okazji naszą wiedzę.

 

Heroiczna walka uczestników antykomunistycznego podziemia niepodległościowego stanowi wyjątkowy rozdział w dziejach zmagań o wolną Polskę. Żołnierze tzw. drugiej konspiracji stanęli do nierównej walki przeciwko całej potędze imperium Stalina i zainstalowanej przez niego bezprawnie w naszym kraju władzy komunistycznej.

 

Realizujący interesy Kremla reżim zwalczał Żołnierzy Wyklętych z całą bezwzględnością. Wielu poległo w walce, innych spotkała śmierć, czy to na podstawie wyroków, wydanych po pokazowych farsach, nazywanych zbrodniami sądowymi, czy też w wyniku maltretowania lub chorób.

 

Oprócz śmierci fizycznej Żołnierzy Wyklętych czekać też miało wieczne zapomnienie. Bez prawa do pochówku i grobu mieli zniknąć na zawsze. Mimo podstępnych planów czerwonej dyktatury wolna Polska przywraca chwałę i cześć swoim wiernym synom. W tym procesie czynnie uczestniczy Instytut Pamięci Narodowej.

 

Jaka jest Twoja wiedza na temat powojennego podziemia niepodległościowego? Czy Żołnierze Wyklęci to zapomniani bohaterowie? Sprawdź co wiesz na ten temat…