Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

 

Osoby związane z NZS odgrywały i odgrywają znaczącą rolę w polskiej polityce. 

Sprawdź co wiesz o formacji, która od jesieni 1980 r. uchodziła za studencką "Solidarność".

 


 

„Naród polski porwał się do broni, zrobił olbrzymi wysiłek, tworząc liczną i silną armię” – tymi krótkimi żołnierskimi słowami Marszałek Józef Piłsudski podsumował 18 X 1920 r. kończącą się wojnę z bolszewikami. W rzeczywistości była ona starciem dwóch światów, w którym chodziło o obronę cywilizacji przed czerwoną zarazą.

 

Wygrana przez Polskę wojna zatrzymała komunizm, który chciał podpalić cały świat. Tylko dzięki ogromowi wyrzeczeń i bohaterstwu Polaków udało się ocalić Europę… A co Ty wiesz o wojnie polsko-bolszewickiej? Zapraszamy do quizu, dzięki któremu sprawdzisz swoją wiedzę lub poznasz nowe fakty.

 

Na co dzień często używamy skrótów. Dość często nazwy instytucji, firm, partii czy klubów sportowych znamy tylko w tej postaci, nie wiedząc do końca jak brzmią ich pełne nazwy.

Gdy po przełomowych wydarzeniach w sierpniu 1980 r. powstała Solidarność, cztery litery przed tym słowem miały dla Polaków ogromne znaczenie; dziś już nie wszyscy potrafią prawidłowo wskazać, że NSZZ oznacza: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Czy znasz powszechnie używane, kiedyś i obecnie, skróty?
 

 

 

 

Często mówimy, że „potrzeba jest matką wynalazców”. Powtarzamy też, że wynalazki zrodziły się… z potrzeby ich wynalezienia. Jednak zdarza się i tak, że do wielkich odkryć dochodzi przez przypadek. Podobno wybitny polski pianista Józef Hofmann patrząc na taktometr (urządzenie pozwalające zachować odpowiednie tempo wykonywanego utworu) wpadł na pomysł stworzenia wycieraczek samochodowych i w ten sposób zapisał się w historii motoryzacji. Wielu naukowców swoje odkrycia zawdzięcza jednak żmudnej, wieloletniej pracy pełnej poświęceń, a ich przełomowe badania przyczyniły się do rozwoju nauki. 

W gronie wielkich wynalazców i odkrywców nie brak Polaków. Niektórzy, jak Mikołaj Kopernik, czy Maria Skłodowska-Curie, są powszechnie znani. Inni pozostają zapomniani, chociaż w swoich dziedzinach dokonali rzeczy wielkich i przełomowych. Nasza wspaniała, ale trudna historia przyczyniła się do tego, że wielu polskich geniuszy swoje prace prowadziło z dala od ojczyzny. Niejednokrotnie ich zasługi chętnie przypisują sobie inni. Tym bardziej warto podkreślać ich rodowód. Zapraszamy do quizu o polskich wynalazcach. 

 

 

23 kwietnia 1935 r. ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki podpisał tekst nowej konstytucji. W pierwszym punktach stanowiła ona, że „każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa” i że „za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swojem imieniem”. Był to wyraz przekonania, że wolna Rzeczpospolita i podmiotowość państwa są fundamentem niepodległości.

Mimo braku suwerennego państwa w XIX wieku i przez dużą część kolejnego stulecia, Polacy nie zaprzestali nigdy marzyć o niepodległości i samodzielnym urządzeniu ojczystego domu. Teksty kolejnych przyjmowanych lub ustanawianych rozwiązań zasadniczych i wielu zapomnianych projektów składają się na tzw. polską tradycję ustrojową. Sprawdź swoją wiedzę w tym zakresie. 
Co wiesz o polskich konstytucjach? Zapraszamy do kolejnego quizu!

 

 

2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II, papież z Polski, „powrócił do domu Ojca”. Zakończył się trwający blisko 26 i pół roku pontyfikat. Cały świat pogrążył się w żałobie. Wszyscy chrześcijanie, a także wyznawcy innych religii, ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci papieża, który „wydostał nas z czerwonej niewoli”. Dzień po odejściu Ojca Świętego, podczas mszy żałobnej, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano jako pierwszy publicznie użył określenia: Jan Paweł II Wielki. 


Zapraszamy do wyjątkowego quizu, o jednym z najwybitniejszych Polaków. Co wiesz o Janie Pawle II?


 

 

Słowa wypowiedziane przez wybitne osobistości w trakcie przełomowych wydarzeń i na ważne tematy chętnie zapamiętujemy i powtarzamy. Często stanowią one najlepszy opis ważnych chwil w naszej historii lub stają się popularnymi sentencjami. 
 

Sprawdź czy znasz wypowiedzi znanych postaci i weź udział w kolejnym quizie z serii „Kto to powiedział?”.

 

 

„Serdeczne dzięki wam od Wojska Polskiego za świetne powitanie, które wskazuje, że tu była, jest i będzie tylko Polska, że jesteście gotowi do spełnienia wszystkich obowiązków narodowych i do ofiar dla dobra odrodzonej Polski. Cześć wam za całe lata niewoli i ucisku, a tym, co polegli w czasach walk o wolność i w okresie prześladowań, niech śni się w grobie wymarzona Macierz Polska”.

Tymi słowami zwrócił się do mieszkańców Torunia generał Józef Haller, podczas uroczystości zorganizowanej w dniu powrotu tego miasta do Rzeczypospolitej. W tym roku obchodzimy stulecie ponownego złączenia Pomorza z ojczyzną. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz. Zapraszamy do jego rozwiązania.

 

26 stycznia 1919 roku przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego.

To pierwsze powszechne głosowanie obywateli odbudowującego się państwa polskiego miało na celu wyłonienie politycznej reprezentacji, która uchwali konstytucję Rzeczypospolitej. Był to także pierwszy sprawdzian sympatii politycznych całego społeczeństwa, cechującego się wówczas ogromnym zróżnicowaniem.


Ludzie zapisują się w historii poprzez swoje czyny, ale także poprzez słowa. 


Bywa i tak, że wypowiedziane zdania wywierają wpływ nie tylko na słuchaczy, ale na całe zbiorowości. Słynne wystąpienie ministra Becka o pokoju za wszelką cenę, czy wezwanie papieża Jana Pawła II o odnowę oblicza tej ziemi – nie sposób opisywać historię bez ich przytaczania. 

Spróbujmy prześledzić kilka wypowiedzi, które przed laty wzbudzały emocje, a dziś są przytaczane w podręcznikach:

 

 

Zaczęło się w 1978 r., kiedy 16 października świat dowiedział się, że 264. papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła z Krakowa. Rok później nowy Ojciec Święty odwiedził swoją ojczyznę, a na spotkanie z nim udały się miliony rodaków. Polacy zobaczyli jak wielu z nich nie chce żyć w komunistycznym kłamstwie. W zniewolonym i zmęczonym narodzie zaczęła kiełkować nadzieja.


Latem 1980 r. kraj ogarnęła fala strajków. Symbolem protestów stała się Stocznia Gdańska i 21 postulatów wywieszonych na bramie tego zakładu. Władza była bezradna wobec szerokiego i zorganizowanego protestu, musiała zasiąść do rozmów. W ich efekcie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nie była to jednak zwykła organizacja pracownicza, ale ogromny ruch, który dawał Polakom możliwość przeciwstawienia się wszechwładzy komunistów. Do „Solidarności” wstąpiło kilka milionów Polaków. Połączyła ich nadzieja, że wspólnie wiele rzeczy można zmienić na lepsze. 


Komuniści nie chcieli godzić się na postulaty „Solidarności”. Początkowe i wymuszone ustępstwa zaczęli zastępować zwodzeniem i wszechobecną inwigilacją. W grudniu 1981 r. gotowi byli do użycia siły. Masakra w katowickiej kopalni „Wujek” nie pozostawiła złudzeń. Czerwona dyktatura nie miała skrupułów dając do zrozumienia, że nie zawaha się strzelać do protestujących. Wolna Polska po raz kolejny została zepchnięta pod ziemię. 

Co wiesz na temat lat osiemdziesiątych? 
Zapraszamy do udziału w niełatwym quizie. 

 

Grudzień to w Polsce szczególny miesiąc.

Święta Bożego Narodzenia to dla większości polskich rodzin najważniejszy czas w ciągu roku, a wspólnie spędzone w tym czasie chwile są potem okazją do wspomnień. Polacy zasiadając do wigilijnego stołu z pewnością często przeżywali i komentowali ówczesną rzeczywistość. A często wiązała się ona z bardzo ważnymi wydarzeniami. Prześledźmy je wspólnie, sprawdzając przy okazji naszą wiedzę.

 

Heroiczna walka uczestników antykomunistycznego podziemia niepodległościowego stanowi wyjątkowy rozdział w dziejach zmagań o wolną Polskę. Żołnierze tzw. drugiej konspiracji stanęli do nierównej walki przeciwko całej potędze imperium Stalina i zainstalowanej przez niego bezprawnie w naszym kraju władzy komunistycznej.

 

Realizujący interesy Kremla reżim zwalczał Żołnierzy Wyklętych z całą bezwzględnością. Wielu poległo w walce, innych spotkała śmierć, czy to na podstawie wyroków, wydanych po pokazowych farsach, nazywanych zbrodniami sądowymi, czy też w wyniku maltretowania lub chorób.

 

Oprócz śmierci fizycznej Żołnierzy Wyklętych czekać też miało wieczne zapomnienie. Bez prawa do pochówku i grobu mieli zniknąć na zawsze. Mimo podstępnych planów czerwonej dyktatury wolna Polska przywraca chwałę i cześć swoim wiernym synom. W tym procesie czynnie uczestniczy Instytut Pamięci Narodowej.

 

Jaka jest Twoja wiedza na temat powojennego podziemia niepodległościowego? Czy Żołnierze Wyklęci to zapomniani bohaterowie? Sprawdź co wiesz na ten temat…