Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Tom 13/2020

2020

SPIS TREŚCI

Mariusz Żuławnik
Słowo wstępne

I. ARCHIWUM

Paweł Perzyna
Zanim powstało Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Refleksje o rozliczaniu przeszłości i traktowaniu akt w Polsce

Konrad Wiesław Ślusarski
Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – doświadczenia w porządkowaniu, opracowywaniu, digitalizacji i upowszechnianiu

Lech Graduszewski
Problemy systematyzacji dokumentacji wewnątrz jednostek archiwalnych na przykładzie akt wojewódzkich organów bezpieczeństwa zgromadzonych w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

Marlena Jabłońska
System kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji w Polsce. Zarys problematyki i próba systematyzacji

II. ZASÓB ARCHIWALNY

Krzysztof Szwagrzyk
Śmierć na filmowej kliszy. Kadry z egzekucji wysokich funkcjonariuszy III Rzeszy w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej

Zbigniew Stanuch
Wybrane przykłady źródeł do dziejów diecezji szczecińsko-kamieńskiej w zasobie archiwalnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Łukasz Komorowski
Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie poznańskim w świetle zachowanych akt Służby Bezpieczeństwa

III. HISTORIA

Maryna Palijenko, Ihor Sribniak
Życie codzienne internowanych żołnierzy Armii URL w Kaliszu w latach 1921–1924 (według materiałów z archiwów polskich i ukraińskich)

Anatolij Chromow
Henryk Tarło (1898–1937) – aktor i reżyser Teatru Polskiego w Kijowie, ofiara „operacji polskiej” NKWD

Paweł Tomasik
Działania Milicji Obywatelskiej związane z koncertami zespołu The Rolling Stones w Warszawie 13 kwietnia 1967 r. w świetle dokumentów z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wspomnień i prasy

Anna Łosowska
Marzec 1968 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – przebieg, sankcje i następstwa

IV. DOKUMENTY

Igor Baka, Dawid Golik
„Dziennik wojenny 1. pułku piechoty” armii słowackiej (23 sierpnia – 6 września 1939 r.)

Robert Piwko
„Trzeba przeprowadzić faktyczną czystkę”. Raport z inspekcji przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej MO w Kielcach z siedzibą w Sandomierzu w styczniu 1945 r.

Piotr Hac
Czego obawiała się władza? Studium naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych z końca 1980 r. na temat ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce

V. RECENZJE I OMÓWIENIA

Polityczne uwarunkowania współczesnej historiografii gruzińskiej w kontekście publikacji pt. Zgromadzenie Konstytucyjne Gruzji: protokoły posiedzeń, t. I–VII, red. Irakli Iakobashvili, Mzia Khositashvili, Emzar Jgerenaia, Tbilisi 2019–2020, ss. 3800
(Diana Zadura)

Polonaises aux champs. Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françasises (1930–1935), Sylvie Aprile, Maryla Laurent, Janine Ponty (dir), Elżbieta Łątka, Monika Salmon-Siama, Paris 2015, ss. 281
(Aneta Nisiobęcka)

Arūnas Bubnys, Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais: Lenkų pogrindis 1939–1945, Wilno 2015, ss. 536
(Margarita Chilińska)

Oscar Szerkus, Die Sondergerichtsbarkeit des Polnischen Untergrundstaates, Berlin 2019, ss. 469
(Konrad Graczyk)

Kilka refleksji o biografistyce na marginesie publikacji Kazimierza Przybysza Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1890–1959, Warszawa 2019, ss. 227
(Anna Szustek)

VI. KRONIKA

Delegacja Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na festiwalu historycznym Defend Fife, Dunfermline, 3–4 sierpnia 2019 r.
(Grzegorz Trzyna)

Konferencja „Fort III Pomiechówek – przywracanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru”, Pomiechówek, 28 września 2019 r.
(Dorota Grzechocińska)

Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych”, Warszawa, 28 października 2019 r.
(Artur Cieślik)

Sympozjum naukowe „Problemy funkcji archiwów”, Toruń, 7–8 listopada 2019 r.
(Michał Kopczyński)

Uroczystość przekazania obrączki ślubnej należącej do byłego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Neuengamme, Warszawa, 2 lipca 2020 r.
(Iwona Śliwowska)

VII. IN MEMORIAM

Andrzej Tomasz Filipek (1951–2020)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

 

Pobierz