Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Tom 12/2019

2019

 

SPIS TREŚCI

Marzena Kruk
Wstęp

I. ARCHIWUM

Stanisław Koller
Zarządzenia i instrukcje archiwalne MSW (1957–1990)

Szymon Czwarno
Archiwalia proweniencji prywatnej w zasobie Archiwum IPN. Zarys problematyki

Anna Żeglińska
Archiwa społeczne – wprowadzenie do problematyki

II. ZASÓB ARCHIWALNY

Bożena Witowicz
Współpraca Archiwum IPN z ukraińskimi archiwami obwodowymi. Dokumenty archiwalne dotyczące represji stosowanych przez sowieckie organy bezpieczeństwa państwowego wobec osób narodowości polskiej

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Polskie podziemie niepodległościowe w statystykach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1949–1955

Tomasz Czarnota
Wydarzenia marcowe 1968 r. w świetle akt proweniencji PZPR-owskiej z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie

Robert Chrzanowski
Gdyński protokół porozumiewawczy z 15 grudnia 1970 r. i jego tajemnice

Joanna Dardzińska
Zbrodnia lubińska 1982 r. w dokumentach Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu

III. ARCHIWA NA ŚWIECIE

Kairat Alimgazinow
Wspomnienia z wojny domowej w Kazachstanie (1918–1920) jako źródła archiwalne – na podstawie Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu. Zarys problematyki

IV. HISTORIA

Andrij Kohut
Mechanizm inicjujący zbrodnię – etap przygotowawczy operacji „Zachód” w dokumentach MGB

Krzysztof Langowski
Reakcja środowiska Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce na działania władz komunistycznych w celu rozbicia środowiska polonijnego w latach 1971–1976

Wojciech Wabik
Wybrane zagadnienia z koncepcji, tworzenia oraz eksploatacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności – PESEL MSW

V. DOKUMENTY

Konrad Paduszek
„Kompromaty” mjr. Tadeusza Nowińskiego. Charakterystyki kadry i pracy polskiego wywiadu oraz kontrwywiadu w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej

Bogusław Wójcik
Informacja dotycząca Keston College opracowana w Wydziale XI Departamentu I MSW

Iwona Mudel
Wybrane dokumenty dotyczące Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi

VI. KRONIKA

Mariusz Żuławnik
Otwarcie wystawy „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. Polska–Ukraina–Stany Zjednoczone, 2018–2019

Radosław Poboży
Repremiera filmu pt. Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski z 1927 r. Warszawa, 10 grudnia 2018 r.

Joanna Dardzińska
76. rocznica utworzenia II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Londyn, 21 lipca 2019 r.

VII. RECENZJE I OMÓWIENIA

Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski, Inżynierowie Niepodległej, Warszawa 2018, ss. 266
(Marek Jakubiak)

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

 

 

Pobierz