Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Tom 11/2018

2018

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” to periodyk naukowy wydawany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. Służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu.

 

Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

SPIS TREŚCI

I. ARCHIWUM

II. ZASÓB ARCHIWALNY

III. HISTORIA I USTRÓJ

IV. DOKUMENTY

V. RECENZJE

VI. KRONIKA

VII. IN MEMORIAM

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

 

Pobierz