Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989 nr 1 (15)/2017

2017

 

Kolejny numer poświęcony jest pamięci Zbigniewa Nawrockiego, twórcy i pierwszego redaktora naczelnego czasopisma „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, pierwszego dyrektora oddziału rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, następnie szefa pionu archiwalnego Instytutu, bliskiego współpracownika Prezesa IPN Janusza Kurtyki.

 

SPIS TREŚCIŚp. Zbigniew Nawrocki
 


Struktury i kadry
 

Szkolenie resortowe i pozaresortowe
 


Artykuły
 


Dokumenty
 

 

Pobierz