Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

"Filmowcy" z SB (odc. 1)

Propaganda antysolidarnościowa (odc. 2)

Sprawa krypt "Żelazo" (odc. 3)

Działania bezpieki wobec legalnej „Solidarności” (odc. 4)

Margines w PRL: Alkoholizm (odc. 5)

Przestępczość zorganizowana w PRL (odc. 6)

Mniejszość grecka w PRL (odc. 7)

Ucieczki stanu wojennego (odc. 8)

Gospodarka niedoboru (odc. 9)

Margines w PRL: pornografia i prostytucja (odc. 10)

Inwigilacja dziennikarzy zachodnich (odc. 11)

Budownictwo mieszkaniowe w PRL (odc. 12)

ORMO (odc. 13)

Zwalczanie Kościoła przez SB (odc. 14)

Wojciech Jaruzelski (odc. 15)

Ludowe Wojsko Polskie (odc. 16)

Plany operacyjne Ludowego Wojska Polskiego (odc. 17)

Okrągły stół (odc. 18)

Obchody rocznicowe MO i SB (odc. 19)

Stosunki polsko-arabskie cz. 1 (odc. 20)

Stosunki polsko-arabskie cz. 2 (odc. 21)

Zabójstwo ks. Stefana Niedzielaka (odc. 22)

Organizacje młodzieżowe w PRL (odc. 23)

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (odc. 24)

Polski „Kuwejt” i polskie „czarne złoto” (odc. 25)

Wywiad PRL wobec emigracji (odc. 26)

Niezależne obchody odzyskania niepodległości w PRL (odc. 27)

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 1 (odc. 28)

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 2 (odc. 29)

Bezpieka wobec sportu (odc. 30)

Obchody wybuchu rocznicy II wojny światowej w PRL (odc. 31)

Czesław Kiszczak cz. 1 (odc. 32)

Czesław Kiszczak cz. 2 (odc. 33)

Problemy z młodzieżą w PRL (odc. 34)

Wywiad naukowo - techniczny w PRL cz. 1 (odc. 35)

Wywiad naukowo - techniczny w PRL cz. 2 (odc. 36)

Zagłada Żydów na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (odc. 37)

Aparat bezpieczeństwa PRL wobec pisarzy (odc. 38)

Zabójstwa polityczne w PRL cz. 1 (odc. 39)

Zabójstwa polityczne w PRL cz. 2 (odc. 40)

Lustracja, agenci (odc. 41)

Komitet Obrony Robotników cz. 1 (odc. 42)

Komitet Obrony Robotników cz. 2 (odc. 43)

Porwania samolotów w PRL (odc. 44)

Leszek Kołakowski (odc. 45)

Przodownictwo pracy w PRL (odc. 46)

Jarocin cz. 1 (odc. 47)

Jarocin cz. 2 (odc. 48)

Niezależne obchody 3 maja w Polsce Ludowej (odc. 49)

Kontrwywiad wojskowy w PRL (odc. 50)

Niewyjaśniona śmierć milicjanta Turbakiewicza (odc. 51)

Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu w Polsce Ludowej cz. 1 (odc. 52)

Szkolenie funkcjonariuszy wywiadu w Polsce Ludowej cz. 2 (odc. 53)

Okupacja niemiecka (odc. 54)

Sprawa zamachów na Lecha Wałęsę (odc. 55)

Casus Jerzego Pawłowskiego (odc. 56)

Rolnicza „Solidarność” (odc. 57)

Paweł Jasienica (odc. 58)

Prymas Stefan Wyszyński (odc. 59)

Działalność Biura „B” MSW (odc. 60)

Radio Wolna Europa (odc. 61)

Andrzej Czechowicz (odc. 62)

Przemyt w PRL (odc. 63)

Marcowe taśmy (odc. 64)

Wywiad 1945-1956 cz. 1 (odc. 65)

Wywiad 1945-1956 cz. 2 (odc. 66)

„Terroryści” w PRL (odc. 67)

II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (odc. 68)

Pesel (odc. 69)

Władysław Gomułka (odc. 70)