Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

André Holenstein - Mit i rzeczywistość szwajcarskiej wolnośc

Andrzej Nowak - Niepodległość: warstwy doświadczenia i horyzonty oczekiwań w polskiej myśli politycznej XIX wieku

Maria Delaperrière - Mickiewiczowski imperatyw wolności

Kazimierz Piotr Zaleski - Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Polski gen wolności

Peter Rassek - Poprzez dyplomację do niepodległości: polityka pruska Hôtelu Lambert w przededniu rewolucji 1848 roku

Tobias Weger - Joachim Lelewel, Giuseppe Mazzini i Heinrich Heine – idee wolnościowe „Młodej Europy“

Zdzisław Pietrzyk – Idea wolności, Kolumna Barska. Wokół listów Józefa Ignacego Kraszewskiego z Władysławem Platerem

German Ritz – Szwajcaria w listach podróżniczych Pozytywistów – spotkanie polityczne ze Szwajcarią i lekcja polityki dla Polski

Peter Collmer – Szwajcaria jako kraj azylu dla uchodźców politycznych do I wojny światowej

Danuta Jastrzębska-Golonka – Szwajcarskie reminiscencje i motywy niepodległościowe w twórczości polskich pisarzy na przełomie XIX i XX stulecia – na przykładzie wybranych utworów Marii Konopnickiej

Małgorzata Misiak – Język ojców Niepodległości

2 3 dalej o 5 >>