Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Instytucje Żydów w komunistycznej RP/PRL do 1956 (m.in. finansowanie). Relacje polsko-żydowskie w okresie powojennym w historiografii zachodniej. Dyskusja (m.in. Żydzi a terror wobec Polaków i okupacja sowiecka, emigracja, zachodni obraz antysemityzmu w Polsce i jego źródła, mienie żydowskie)

Zajścia antyżydowskie w 1945 r. w Rzeszowie (czerwiec) i Krakowie (sierpień)

Tło społeczno-polityczne pogromu w Kielcach i innych zajść antyżydowskich

Polska pojałtańska: władza komunistyczna wobec Żydów; próby odbudowy społeczności żydowskiej; determinanty współistnienia (dyskusja)

Zaprowadzanie komunizmu na ziemiach Polski na zachód od Bugu. Komuniści wobec syjonistów-rewizjonistów

Wyjątek, czy reguła? Po 20 latach wiemy więcej? Ekshumacje? Co dalej? Pytania o Jedwabne (dyskusja IPN, PAN, Yad Vashem, ŻIH)

Lato 1941 - zmiana okupanta na Kresach. Zbrodnie wobec Żydów: Jedwabne i inne miejsca w Łomżyńskiem

Relacje polsko-żydowskie w II RP, podczas II wojny i po niej do 1947. Przegląd i kierunki badań

Żydzi w II RP. Obywatele II RP wobec okupacji